Ministr Jurečka chce zvýšit příspěvky na péči. Změny dle pomáhajících organizací nejsou adekvátní

Zdroj: Pexels/Wellness Gallery Catalyst Foundation

ČESKO – Tzv. příspěvky na péči jsou vypláceny lidem, kteří ze zdravotních důvodů potřebují různé formy pomoci a podpory. Finanční pomoc je odstupňována dle klasifikačních kritérií příslušné závislosti do čtyř kategorií. Příspěvek se ale dle slov ministra práce a sociální věcí Mariana Jurečky (STAN) má navyšovat jen v rámci tří z nich. I proto tedy zástupci osob se zdravotním postižením s návrhem nesouhlasí…

Jak „funguje“ příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je z hlediska výše finanční podpory rozdělen do čtyř stupňů. V případě I. stupně se jedná o lehkou závislost, v případě II. stupně o středně těžkou závislost, III. stupeň odkazuje k závislosti těžké a konečně IV. stupeň znamená úplnou závislost. I když posouzení míry závislosti je v rukou odborníků, může se mnohdy lišit. Obecně ale platí, že již II. stupeň závislosti se vztahuje např. na nevidomé či neslyšící, zatímco ve IV. stupni závislosti se obvykle nacházejí lidé, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Právě péče o ně je velmi náročná – a doposud příspěvek na péči nijak neodlišoval, zda je péče poskytována ve specializovaném zařízení, nebo v domácích podmínkách (což státu šetří zdroje, ale vyčerpává rodiny). Právě to by se mělo již brzy změnit.

Co je v plánu?

V prvním stupni se tedy příspěvek na péči nezvýší vůbec. Ve druhém stupni stoupne o 500 Kč, ve III. stupni se zvýší o 2 tisíce ( tj. o 15 % ) a ve IV. stupni pro osoby, které využívají služeb pobytových zařízení, částka stoupne o 3 800 Kč (tedy o 19 %). Nejvyšší růst pak čeká ty ve IV. stupni v domácí péči. V jejich případě příspěvek vzroste o 7 800 Kč (tedy o 40 %), a to celkem na 27 000 Kč.

To, proč příspěvky na péči neporostou plošně, pak ministr Jurečka také vysvětlil. „Je to proto, abychom podpořili výrazně ty, kdo jsou v domácím prostředí, a ty, kteří o ně pečují. Chápeme, že potřebují více hodin osobní asistence. Povede to ke zlepšení v kvalitě jejich života a jejich další aktivizaci. Navíc klient v domácím prostředí nás všechny v systému peněz daňových poplatníků stojí méně prostředků než klient v zařízení pobytové služby. To je pro veřejné rozpočty totiž výrazně finančně náročnější,“ objasnil.

Výhrady ze strany osob se zdravotním postižením

I když Jurečka prezentuje svůj návrh jako velké vítězství, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása se s plánovanou úpravou nijak neztotožňuje „Pro nás je tento model velké překvapení. Je nepřijatelné, aby u I. stupně nedošlo k žádnému navýšení těch částek. Tato částka platí osm let a nestačí ani na dovoz obědů pro ty, co si nejsou schopni uvařit. Nesouhlasíme také s tím, aby II. stupeň byl zvýšen takto málo – jsou to lidé nevidící, neslyšící, někdy i paraplegici. Potřebují spoustu pomoci a služeb, které jsou pro ně nedostupné,“ vysvětlil s tím, že sice vítá preferenci domácí péče, ale se zbytkem návrhu souhlasit nemůže.

Kdy změnu čekat?

Jurečka očekává, že jeho návrh projde. Ročně pak státní kasu bude stát výplata příspěvku na péči o cca 7 mld. více než doposud. Během tohoto týdne by návrh měl projednat sociální výbor a návrh by se měl stát součástí poslanecké novely zákona o sociálních službách. Ta má být projednána na konci února a celý legislativní proces by měl být dokončen během prvního pololetí letošního roku. Nová úpravy by tedy měla dle slov Jurečky platit od 1. 7. 2024.