Dovozy obědů, úklid a další služby sociální péče. Jejich cena po letošním zdražení

Ilustrační foto: Rýdlová J.

Dovoz obědů, pomoc při koupání, úklid domácnosti, vyprání prádla nebo nákup. To vše jsou služby, které mohou významně pomoci s péčí o člověka, který si je v důsledku nemoci již není schopen zajistit vlastními silami. A zdaleka se nemusí vždy jednat pouze o seniora. Může se jednat také o mladé lidi, kteří se v důsledku zranění či vážné nemoci ocitnou upoutáni na lůžko či na vozíček. Díky sociálním službám mohou tito lidé zůstávat ve svém přirozeném prostředí.

Letošní rok opět přinesl zdražení, tentokrát ovšem mírné a zdaleka ne u všech služeb. Na kolik přijde v současnosti dovoz hotových obědů, pomoc s koupáním či úklid?

Vyhláška stanoví maximální cenu

Ceny sociálních služeb jsou zastropovány vyhláškou. To znamená, že organizace, které je poskytují, mají určen horní limit, jež nemohou překročit. Konkrétně se jedná o letošní novelizované znění prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách. Pečovatelskými službami a jejich cenovou výší se zabývá § 6. V něm najdete také kompletní výčet všech úkonů, my uvádíme ty nejběžnější.

Cena dle rozsahu

U některých služeb se maximální výše úhrady nyní dělí podle rozsahu, v jakém je poskytována, a to

 • 155 Kč, pokud je služba poskytována v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně,
 • 135 Kč, pokud je služba poskytována v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně. Tato částka platila i loni, ovšem bez podmínky čerpat služby ve větším rozsahu.

Konkrétně se jedná o pomoc při:

 • zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při pohybu).
 • osobní hygieně (pomoc při koupání, základní péče o nehty a vlasy, použití WC).
 • přípravě a podání jídla a pití (ohřev jídla, nakrájení, nikoli jeho vaření).
 • při běžném úklidu domácnosti, při sezónním úklidu, běžných nákupech a pochůzkách.
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, do školy, do zaměstnání).

Maximální výše úhrady za uvedené služby se počítá podle skutečně spotřebovaného času. V praxi to znamená, že když sprchování nemocného zabere 30 minut, započte se jen polovina hodinové sazby. V této oblasti ceny zůstávají na stejné úrovni jako loni.

Ceny dalších pečovatelských služeb

 • 255 Kč/den za poskytnutí celodenní stravy v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel (zvýšení z původních 235 Kč) nebo 115 Kč za oběd v rozsahu polévka a hlavní jídlo (zvýšení z původních 105 Kč),
 • 50 Kč za dovoz jídla,
 • 160 Kč za velký nákup (tj. týdenní nákup, nákup oblečení, vybavení domácnosti atd.) a to nikoli, za hodinu, ale za úkon samotný,
 • 90 Kč/1 kg osobního a ložního prádla (praní, žehlení, drobné opravy).

Zdražení se týká tedy pouze stravy. Za dovoz obědů, což je jedna z nejčastěji využívaných služeb, zaplatíte tedy letos maximálně 165 Kč (115 Kč jídlo + 50 Kč dovoz). Cena dovozu jídla zůstává stejná, podobně jako poplatky za velký nákup a úkony související s prádlem.

Zdroj: Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách