Černý kašel v Česku na vzestupu. Ohroženy jsou malé děti i senioři. Rizika snižuje očkování

Zdroj: Pexels/ cottonbro studio

ČESKO – Nárůst nových případů nákazy černým kašlem odborníci pozorují již od počátku letošního roku. V minulém týdnu však v Česku přibylo významné množství nově nakažených – a jejich stávající počty již násobně překročily počty za celý loňský rok. Ačkoliv onemocnění je nejčastěji zachycováno mezi středoškoláky, dle odborníků se jedná pouze o pověstnou „špičku ledovce“. Nejvíce ohroženy jsou pak nákazou děti do jednoho roku a také senioři a lidé trpící plicními chorobami.

Co ukazují čísla?

Jen v minulém týdnu bylo na našem území diagnostikováno téměř 450 nových případů černého kašle. Od počátku roku již statistiky registrují 1 600 nakažených, což je třikrát více než za celý loňský rok. Mezi nakaženými dominují mladí lidé ve věku 15-19 let. Nejvíce hlášených případů je pak v Jihočeském a Středočeském kraji, dále na Vysočině a také v Pardubickém kraji. Dle epidemioložky Státního zdravotního ústavu Kateřiny Fabiánové však v této souvislosti nelze hovořit přímo o ohniscích nákazy. „Myslím, že ten vyšší výskyt je dán tím, že v těchto krajích se více vyšetřuje, příp. mají lepší možnosti laboratorní diagnostiky. Neexistuje důvod, proč by někde mělo být případů více a jinde méně,“ vysvětlila s tím, že i stávající data jsou velmi zkreslená a dle světových zkušeností zachycují jen mezi 1-30 % skutečných nákaz.

Projevy a rizika

Faktem je, že projevy černého kašle jsou poměrně rozmanité. A klidně zahrnují jen přetrvávající kašel. Z toho pak plyne, že řada lidí ani lékařské vyšetření v dané souvislosti nevyhledá. Důkladná diagnostika a zmapování výskytu nákazy je i proto obtížné. Nejvíce ohrožené jsou pak černým kašlem neočkované děti, tedy především novorozenci do dvou měsíců věku, potažmo do jednoho roku života (od roku 2004 nemoci podlehli v Česku čtyři neočkovaní kojenci). „Víme, že rodiče často se z různých důvodů očkování svých dětí odkládají, což je špatně,“ dodala také Fabiánová. Přitom v Česku jsou děti proti černému kašli očkovány právě (ideálně) ve 2 měsících, a to povinně.

Vzhledem k rizikovosti černého kašle pro malé děti by pak o očkování měli vážně uvažovat i ti, kteří s nimi přicházejí do každodenního styku, tedy rodiče, prarodiče. Obecně přitom platí, že dospělým je doporučováno přeočkování proti černému kašli alespoň jedenkrát za život. U praktických lékařů je jim k dispozici kombinovaná vakcína (pouze na černý kašel se nechat přeočkovat nelze). „Vakcína je dostupná na vyžádání. Někteří řeší, jaký by měl být její odstup od podání vakcíny proti tetanu. Nejkratší možný odstup je stanoven na jeden až dva měsíce,“ uvedl pak předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek. Vakcína pak (stejně jako vakcína proti chřipce) nechrání přímo před nákazou, ale před těžkým průběhem onemocnění.

Další výhledy

Ačkoliv odborníci predikovali, že do konce sezony se objeví okolo čtyř tisíc nových případů černého kašle, vzhledem k aktuálním počtům nově nakažených se zdá, že tato hranice bude překročena již během léta. „Je ale otázkou, zda do té doby nedojde k promoření té nejvíce zasažené skupiny a rozpuštění onemocnění v populaci,“ uzavřela Fabiánové. Rapidní nárůst pacientů a masivní šíření nemoci lze pak přičítat nejen tomu, že se vyskytuje v cyklech po 3-5 letech, ale i tomu, že během covidu se výskyt všech respiračních onemocnění snížil na minimum. Navíc dorostla tzv. vnímavá populace středoškoláků, mezi nimiž k šíření nákazy dochází velmi snadno.