Ignorovat datovou schránku se nevyplatí. V polovině neotevřených datovek je zpráva od exekutora nebo finančního úřadu

Zdroj: mojedatovaschranka.cz

Datová schránka, kterou pravidelně nekontrolujeme, může být časovanou bombou. Stát od ledna 2023 povinně zřídil datovou schránku více než 2 milionům živnostníků, spolků, nadací a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Podle údajů České pošty však k aktivnímu využívání svých datových schránek do této chvíle nepřistoupilo více než 450 tisíc lidí. A právě pro ty může neotevřená datovka znamenat vážné komplikace.

Datová schránka jako Pandořina skříňka

V každé druhé neotevřené datové schránce jsou totiž dopisy od finančního úřadu nebo exekutora, vyplývá ze statistik odesílatelů zpráv do datových schránek. Většina příjemců svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu. Nejste mezi nimi i vy?

Největší nebezpečí

Převážnou část „nových“ držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby. Přihlásit se do ní mohou na webových stránkách mojedatovaschranka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem nebo skrze Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů. Pro datovou schránku platí tato základní pravidla:

  • Zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí 10 dní od přijetí, kdy zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce.
  • Doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.

Zkontrolovat stav své datové schránky můžete přes uvedený webový portál mojedatovaschranka.cz. Další možností je nastavení zasílání informací o zprávách přijatých datovou schránkou do e-mailu či SMS. Také je možné využít infolinky na tel. čísle 954 200 200, kde si mimo jiné můžete ověřit, zda vám byla datová schránka ze zákona zřízena.

Zprávy nejsou v datovce napořád

Pokud se do své datovky nepřihlásíte po delší dobu, mějte na paměti, že datové zprávy zůstávají standardně uloženy v datové schránce pouze 90 dnů. Při založení datové schránky dostane uživatel tzv. Datový trezor (v kterém zprávy již nezmizí) na zkoušku na 3 měsíce zdarma.

Užitečnou informací je, že portál nabízí zobrazení seznamu obálek archivních zpráv, tedy zpráv, které jsou již vymazané ze schránky nebo i datového trezoru. Ve složce Historie můžete procházet obálky a doručenky zpráv, které již byly z datové schránky nebo datového trezoru smazány. Okno pro práci s historií datových zpráv otevřete pod záložkou Datová schránka klepnutím na odkaz Historie.