Zakázaná vášeň: Zjevuje se již sedm set let duch mladé ženy na statku, kde nalezla strašnou smrt?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pexels.com

Před sedmi stoletími patřily pozemky v Gilmertonu a Libertonu na předměstí Edinburghu rytíři Johnu Herringovi. Sir John a jeho přítel, sir Alexander Ramsay Z Dalhousie, se ve své době proslavili svými divokými nájezdy do Anglie.

Zakázaná láska

Sir John měl dvě hezké dcery, Margaret a Giles. Usmyslel si, že si jeho dceruška Margaret vezme syna jeho bratra Patricka. Odkázal by jim pak větší část svého panství. Jenže přestože Margaret byla krásná, měla své nálady a propadala často záchvatům sklíčenosti. Pravidelně chodila do kostela a každý den konala namáhavou cestu přes pole a louky do opatství Newbatlle, kde ji vyučoval hezký mladý mnich.

Nakonec se do sebe zamilovali. Přemýšleli, kde by se mohli tajně scházet. Bylo vyloučeno, aby se vídali na opatství. Nakonec si mnich vzpomněl na malý statek v Gilmertonu, kterému se říkalo „špejchar“. Byl osamělý, obklopovaly ho stromy a velice dobře se hodil za místo tajných schůzek. A shodou okolností i hezká mladá vdova, která ho vlastnila, měla poměr s jiným mladým mnichem z Newbattle.

Schůzky byly tajné, ale i tak vzbudily podezření lidí z okolí a za nějaký čas se o tom začalo mluvit. Lidské řeči se brzy donesly k siru Johnovi. Rozzuřil se a dal si dceru zavolat. Pohrozil jí, že kdyby se tam ještě opovážila, na místě by ji zabil. Slíbila, že otce poslechne.

Osudná poslední schůzka

Margaret byla celá bez sebe strachem z otcových nelítostných slov, chodila sem tam po svém pokoji a netrpělivě čekala, až se setmí. I když slíbila, že otce poslechne, musela přece mnicha varovat a ostatně, bude to jejich poslední setkání.

Za několik hodin sir John znova poslal pro svou dceru, ale její pokoj byl prázdný. Margaret zmizela. Sir John tušil, kde je. Nařídil zapálit pochodně a spolu s dvěma sluhy zamířili ke „špejcharu“. Dům byl zamčený a zatarasený závorami. Sir John, na nejvyšší míru rozhněván, zavolal na svou dceru. Divoce bušil pěstmi do dveří. Ale nikdo se neozval. Ten párek byl uvnitř. Byl si tím jist. Ale choulili se k sobě, příliš zděšeni, než aby se pohnuli. Nemohli však přeslechnout jeho rozkaz, aby sluhové nasbírali suché chrastí a nakupil je kolem domu.

Potom se sir John chopil dvou pochodní a podpálil doškovou střechu i nakupené chrastí. V okamžiku byl celý dům v plamenech. Nikdo se k němu nemohl ani přiblížit. A nikdo se nemohl ani dostat ven. Ubozí milenci zahynuli v plamenech.

Útěk z místa činu

Sir John byl ochromený hrůzou z toho, co v zuřivosti spáchal, a běžel jako o závod pryč z místa svého zločinu. Svou dceru zanechal jako zuhelnatělou mrtvolu v popelu, který tu zbyl místo statku. Ve velkém spěchu dorazil domů, sbalil si kožený vak, vzal druhou dceru  a utíkali na pobřeží a nasedli na loď.

Zpráva o této události se dostala až ke králi a ten okamžitě zkonfiskoval veškerý majetek sira Johna. Na přímluvu přátel se však sir John se svou druhou dcerou vrátili do Skotska brzy potom. Schovávali se u sira Waltera z Carnwathu, který se Johnovi snažil pomoci a zanedlouho se zamiloval do jeho druhé dcery Giles.

Nakonec Si Giles vzal za ženu a dokonce přestavěli „špejchar“. Nová, větší budova ale už nenesla toto jméno. Dnes je to Melvillský statek a říká se, že na chodbě je možné zahlédnout ducha, který má podobu mladé ženy, celé v bílém. A to dodnes. Je snad možné, že duch krásné Margaret ještě po sedmi stech letech obchází místa, kde našla tak tak hroznou smrt?