Digitální podpis používáme stále málo. Jak na něj rychle a zdarma

Zdroj: TZ Software602

Téměř všichni svorně nadáváme na přemíru administrativy a papírování. Typickým příkladem je uzavírání smluv, kdy kvůli podpisu smlouvy v papírové podobě strávíme hodiny cestováním nebo řešíme její složité přeposílání třeba poštou. Tyto starosti nám může již poměrně dlouho pomoci vyřešit elektronický podpis – hotovo je během pár minut. Přesto jej používáme stále velmi málo.

Polovina Čechů bez e-podpisu

Z průzkumu společnosti Ipsos vyplývá, že 50 % Čechů zatím digitální podpis nevyužívá. Důvodem jsou obavy z neznámého a nízká informovanost o jeho výhodách. Často se také stává, že lidé by zájem měli, ale nevědí, jak na to. Tisku dokumentů, které podpis vyžadují, dává stále přednost bezmála 70 % respondentů.

Typický uživatel – mladý a z vesnice

Využívání elektronického podpisu roste nepřímo úměrně s věkem. V nejstarší oslovené skupině uživatelů od 54 do 65 let mělo s elektronickým podepisováním alespoň nějakou zkušenost jen 44 % dotázaných, zatímco v nejmladší skupině respondentů od 18–26 let se jednalo již o téměř 66 %. Nejčastěji elektronické podepisování využívají obyvatelé velmi malých obcí (do 1 000 obyvatel), a nejméně pak lidé z velkých měst (nad 100 tisíc obyvatel). Klíčovou roli zde patrně sehrává menší dostupnost úřadů a pošt, kde je možné podpis ověřit.

I bez tisku

I když elektronický podpis dokáže plně nahradit ten klasický, stále mnoho lidí má tendenci dokumenty kvůli podpisu tisknout. To je však neekologické a navíc zbytečné. Fyzicky podané papírové dokumenty se totiž ve firmách i na úřadech v konečné fázi stejně digitalizují. Takže jejich podání v elektronické podobě zrychluje celý proces vyřízení.

Bez speciálního vybavení

Z průzkumu dále vyplynulo, že čtyři z deseti respondentů nevědí, jak dokument elektronicky podepsat, a více než pětina uvedla, že k elektronickému podepisování nemá technické vybavení. Ve skutečnosti jde spíše o pouhou neznalost, protože elektronicky se dá podepisovat i z tabletu nebo chytrého telefonu.

Podpis zdarma na pár kliknutí

Nedostatečnou informovanost české veřejnosti se snaží zlepšit projekt Podepsat.Online společnosti Software602. Na jejich stránkách zájemci naleznou klíčové informace o elektronickém podpisu, nejčastější otázky s ním spojené, instruktážní video a možnost digitálně podepsat jakýkoliv dokument v pěti jednoduchých krocích.

Zdroj: Zpracováno dle TZ