Nemocenská na chalupě, délka vycházek, nemoc po skončení pracovního poměru a další otazníky

Zdroj: ttps://pxhere.com/

Kolem nemocenské, oficiálně pracovní neschopnosti, panuje mezi lidmi poměrně hodně nejasností. Pokud nepatříte právě mezi ostřílené marody, je pravděpodobné, že budete docela tápat, a to i ve velmi praktických záležitostech. Podívejme se společně na nejčastější otázky týkající se nemoci v zaměstnaneckém poměru.

Kdo vám vyplácí nemocenské – sociálka, nebo zaměstnavatel?

Pokud jste nemocní déle než 14 dnů, pak vám peníze vyplácejí obě instituce, a to následovně: prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti dostáváte od svého zaměstnavatele tzv. náhradu mzdy a od 15. pracovního dne vám okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) vyplácí tzv. nemocenské. Totéž platí u karantény.

Vyplácí se peníze v nemoci za všechny dny, nebo jen pracovní?

Opět je potřeba provést rozlišení, viz. výše. Prvních 14 dnů vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy pouze za pracovní dny, zatímco po 14 dnech pracovní neschopnosti vám OSSZ vyplácí nemocenské za kalendářní dny (tj. včetně víkendů a svátků).

Jak nejdéle můžete pobírat nemocenské?

Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovní neschopnosti nebo karantény. Tomuto období se říká podpůrčí doba.

Máte jako zaměstnanec nárok na nemocenské, když onemocníte až po skončení pracovního poměru?

Záleží, kdy onemocníte. Pokud se vám podaří onemocnět do 7 kalendářních dnů od skončení svého zaměstnání (toto období se nazývá ochranná lhůta), máte na nemocenské ještě nárok.

Kolik dostanete, když budete nemocní?

Výše nemocenského za kalendářní den činí:

  • do 30. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 60 %,
  • od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 66 %,
  • od 61. dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pokud jste si však pracovní neschopnost způsobili při rvačce, vlivem alkoholu nebo drog či při spáchání trestného činu nebo přestupku, pak se nemocenské sníží o polovinu.

Jak je to s délkou a dobou vycházek?

V prvé řadě vám ošetřující lékař musí vycházky povolit. Není to totiž samozřejmost, záleží na vaší diagnóze. Vycházky mohou být maximálně 6 hodin denně. Mohou být čerpány v kuse, nebo rozděleny do více časových úseků, např. na dopoledne a odpoledne, a to celkově v rozmezí od 7 hodin do 19 hodin. Jejich počátek a konec je vždy konkrétně zapsán do vašeho průkazu práce neschopného pojištěnce. Kontrola dodržování léčebného režimu může přijít kdykoli během vaší pracovní neschopnosti, proto si zkontrolujte, zdali máte řádně označený a fungující zvonek.

Můžete trávit nemocenskou na chalupě nebo u rodičů?

Jste-li v pracovní neschopnosti, musíte se zdržovat na adrese, kterou jste nahlásili svému ošetřujícímu lékaři. Nikde ovšem není stanoveno, že se musí jednat o adresu trvalého bydliště. Můžete tedy nahlásit adresu chalupy, chaty či adresu svých příbuzných. Na této adrese ovšem musíte umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu. Adresu pobytu můžete změnit jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Pokud byste chtěli pracovní neschopnost trávit v zahraničí, je nutný souhlas lékaře OSSZ.

Zdroj: OSSZ