Užívání digitálních technologií neškodí dospívajícím tolik, jak se zdá, ukázal český výzkum

Zdroj: Pexels/Vitaly Gariev

ČESKO – Mládež doslova přilepená na displeje svých mobilních telefonů. To je obrázek dnešní doby. Ne náhodou tedy zavládla do jisté míry celospolečenská představa, že toto vystavení digitálním technologiím, neustálá přítomnost na sociálních sítích apod. nutně dospívajícím škodí. Jenže jak dokazuje nejnovější komplexní výzkum realizovaný na brněnské Masarykově univerzitě, taková tvrzení rozhodně nelze pronášet s naprostou jednoznačností. Dopady vystavení digitálním technologiím totiž nejsou tak dramaticky negativní, jak by někdo mohl předpokládat…

Nic není černobílé

Výzkum, který brněnští výzkumníci prováděli, se zaměřil hned na tři různé roviny dopadů užití digitálních technologií a sociálních sítí na celkovou pohodu jednotlivců (tedy tzv. wellbeing). Konkrétně se jednalo o rovinu psychologickou, kdy se zájem soustředil především na to, jak využívání mobilních telefonů a počítačů může krátkodobě měnit náladu. Dále byla pojednána rovina sociální. Tehdy se výzkumníci soustředili na to, jak digitální média mohou měnit dovednost navazovat zdravé vztahy a komunikovat. A nakonec byla tematizována také rovina fyzická, především pak to, jak mohou digitální obsahy ovlivňovat vnímání vlastního těla.

Jak shrnul klíčová zjištění hlavní z výzkumníků, psycholog David Šmahel, digitální technologie mohou mít vliv jak negativní, tak i pozitivní, přičemž záleží na celé řadě různých okolností. Od času stráveného online až po konzumované obsahy, což ale výzkum netematizoval. „Typ obsahu, jaký je sledován, je naprosto zásadní. Na to se ale studie nezaměřila, věnovala se datům shromážděným z aplikace, měřila čas na sociálních sítích, ne to, co na nich děti dělaly,“ upřesnil Šmahel.

Co ukázaly výsledky?

I když mnozí hovoří o tom, že dospívající kvůli neustálému užívání mobilních telefonů ztrácejí schopnost komunikovat, zmiňovaný výzkum prokázal opak. Výsledkem zkoumání komunikace na internetu a jejího vlivu na sociální kompetence a podporu je zjištění, že mezi sledovanými proměnnými neexistuje žádný kauzální vztah. „Zvýšené užití sociálních sítí a komunikace na internetu nebo mobilním telefonu nevedlo ke zlepšení, ale ani ke zhoršení sociálních kompetencí a ani ke zhoršení nebo zlepšení sociální podpory ze strany vrstevníků,“ dodal Šmahel.

Dívky vs. chlapci

Problematické může být využívání sociálních sítí v rovině ovlivnění vnímání vlastního těla, ale ani toto tvrzení neplatí univerzálně. Podle Šmahela jsou v tomto případě nejcitlivější dívky, kdežto v případě chlapců nebyl zaznamenán žádný vliv. Další rozdíl mezi pohlavími byl zaznamenán v souvislosti s riziky online závislostí, k nimž naopak (především kvůli online hrám) inklinují spíše chlapci.

Krok správným směrem

I když tedy především v poslední době vznikají výzkumy, které ukazují, že dopady digitálních technologií a užívání sociálních sítí nutně nemusí být tak zhoubné, jak se zdálo, rozhodně to neznamená, že by si člověk občas nezasloužil digitální detox. Na něj je právě léto ideální dobou. Až budete vyrážet na dovolenou, zkuste nechat pracovní mobil doma. A dětem vymyslet jiné aktivity, které je zaujmou natolik, že také ony mobilní telefony na chvíli odloží. Na mysli je pak třeba mít i to, že příklady táhnou. Pokud tedy rodič visí na počítači či mobilu 24/7, není nijak překvapivé, že k podobné praxi sklouznou i potomci…