Očkování proti klíšťatům. Kdo má očkování zdarma a co když se zapomenete přeočkovat

Ilustrační foto. Zdroj: pxhere.com, free image

Zažité výrazy klíšťovka nebo očkování proti klíšťatům jsou ve své podstatě velmi matoucí. Očkování vás samozřejmě neochrání před tím, aby si na vás nějaké klíště pochutnalo. A když se tak už stane, také vás 100% neochrání před případným onemocněním. A to ze dvou důvodů. Klíšťata přenášejí celou řadu nemocí. Odborné zdroje zpravidla zmiňují sedm. Mezi nejčastější patří lymeská borelióza a klíšťová encefalitida. Očkovat člověka lze však pouze proti klíšťové encefalitidě, nikoli proti borelióze, která se vyskytuje 5 až 10krát častěji než encefalitida. Ostatní nemoci jsou méně časté a rovněž se proti nim neočkuje. Dalším důvodem je, že očkování neznamená absolutní ochranu všech naočkovaných. Záleží vždy na imunitním systému konkrétního člověka. Může se tedy stát, že existuje určité procento lidí, které očkování ochrání jen částečně, či dokonce vůbec. Proto je zcela nelogická úvaha: „Jsem očkovaný, na klíšťata už pozor dávat nemusím.“

Intervaly očkovacích dávek

Oficiální očkovací schéma proti klíšťové encefalitidě se skládá ze tří dávek, aplikovaných v intervalech 1 až 3 měsíce po první dávce a 5 až 12 měsíců po druhé dávce. Tři roky po absolvování základního očkování se provádí první přeočkování jednou dávkou vakcíny. Následně se očkování aplikuje v intervalech tří nebo pěti let (v závislosti na věku očkovaného a použité vakcíně) vždy jedna posilovací dávka vakcíny, aby se udržela dostatečně vysoká hladina protilátek.

Zmeškané přeočkování

Jestliže se vám podařilo očkování očkovací dávku v řádném termínu opomenout, je potřeba konzultace s lékařem. ZPMV ČR uvádí na svém webu, že Česká vakcinologická společnost připouští mezi první a druhou dávkou vakcíny uplynutí nejvýše dvanácti měsíců a mezi druhou a třetí dávkou vakcíny uplynutí nejvýše tří let. Pokud jde o přeočkování, pouze jedna posilovací dávka stačí jen v případě, že od posledního očkování neuplynulo více než deset let. Nicméně toto pravidlo je pouze všeobecné. Mělo by se uplatnit pouze u osob, u nichž se předpokládá dostatečná imunitní odpověď organismu, a to jen jedenkrát. Je-li imunita oslabená, případně k nedodržení termínu došlo vícekrát, pak je potřeba individuálního přístupu.

Test na protilátky

To, jestli je vaše tělo schopné účinně se bránit infekci, lze zjistit laboratorním testem, který potvrdí přítomnost IgG protilátek vytvořených specificky proti klíšťové encefalitidě.

Když promeškáte intervaly základního očkovacího schématu či přeočkování a prodleva přesahuje tolerované meze, lékař vám pravděpodobně rovnou aplikuje opomenutou dávku vakcíny s tím, že po čtyřech týdnech půjdete na uvedený kontrolní test protilátkové odpovědi. Pokud bude hladina protilátek nedostatečná, budete pravděpodobně muset absolvovat celé základní schéma očkování.

Protilátky v pořádku i bez očkování

Pokud by vás poslal lékař na vyšetření protilátek ještě před posilovací dávkou, může se teoreticky stát, že vám výsledky dopadnou dobře. Jak je možné, že i bez přeočkování máte dost protilátek? Je možné, že jste se v mezidobí po očkování s virem setkali, tudíž se zvýšila i vaše hladina protilátek. Tehdy se doporučuje aplikaci vakcíny odložit a test zopakovat, např. po roce. Pokud u vás onemocnění proběhlo s klinickými příznaky, předpokládá se, že si tělo vytvořilo dlouhodobější ochranu.

Očkování zdarma

Nezapomeňte, že nyní je již očkování proti klíšťové encefalitidě pro osoby, které dosáhly 50 let věku, plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Těm ostatním zdravotní pojišťovny zpravidla nabízejí finanční příspěvek v rámci svých preventivních programů