Češi se otřepali z krize a nakupují více. Domácnosti jsou největšími tahouny tuzemské ekonomiky

Zdroj: Pexels/Gustavo Fring

ČESKO – De facto po dvou letech vysokých cen energií a vysoké inflace mnozí Češi naspořili spoustu peněz, které nyní postupně začínají utrácet. Tržby v maloobchodě tedy rostou již šestý měsíc v řadě. A byť tento růst v květnu mírně zpomalil, podle analytiků jsou právě domácnosti hlavním motorem české ekonomiky.

Spotřebitelé začínají utrácet

Již šestý měsíc v řadě pokračují Češi v utrácení. V květnu sice meziroční tempo růstu zpomalilo na 4,4 %, spotřebitelské chování je ale nadále pronákupní. A tržby v maloobchodě průběžně rostou. Dle ekonomů nabrala situace tento kurz v prosinci, do té doby byla doba poznamenaná vysokými cenami energií a také vysokou inflací. Ovšem protože lidé byli vzhledem k útratám opatrní, úspory domácností dosáhly rekordních hodnot. Jelikož nyní inflace již polevila a spotřebitelé mají dostatek finančních prostředků, jsou také ochotni více utrácet. Podobný trend je možné čekat i v následujících měsících. „Do budoucna se dá čekat, že spotřeba domácností bude dále růst, protože se výrazně zvyšují reálné mzdy a platy. V rovině dosažení vytyčené hodnoty HDP je ale třeba, aby spotřeba byla vyšší, abychom se dostali na čísla, která chceme u celkového HDP za rok 2024 vidět,“ shrnul ekonom Martin Janíčko.

Květnový pokles jako problém?

Podle analytika Tomáše Cverny lidé již od ledna postupně rozpouštějí své úspory. Ovšem pro nastartování růstu českého HDP je poměrně negativní výsledek za květen, který může celkové výsledky nepříznivě ovlivnit. Také Cverna zastává názor, že právě dynamika spotřeby domácností s konečným růstem HDP úzce souvisí. Na druhou stranu mezi analytiky panuje shoda v tom, že zatím není důvod k příliš velkému pesimismu. Data jako taková jsou poměrně pozitivní, květnový pokles pak může souviset s tím, že spotřebitelé mají obavy o budoucí vývoj ekonomiky, a tak se neuchylují ke skokovému utrácení a své úspory rozpouštějí pomaleji a opatrně.

Za to utrácíme?

V posledním sledovaném období zaznamenal nejvyšší, a to celkem 18%, meziroční růst segment kosmetiky. Kromě toho Češi také více nakupují zdravotnické potřeby, sportovní zboží a zboží k rekreaci. To samozřejmě úzce souvisí s prázdninovými měsíci. Na druhou stranu musejí obchodníci počítat s tím, že během léta budou Češi nejvíce utrácet v zahraničí během svých dovolených. Podle Cverny ale spotřebu domácností, potažmo tržby v maloobchodě, významněji než prázdniny ovlivňují Vánoce. Predikovat celoroční růst je tedy i s ohledem na tyto skutečnosti relativně obtížné. „Jestli přijde klasický vánoční efekt, který zvládne skutečně hodně, zejména když spotřebitelé nebudou zatíženi vysokými cenami energií, to nelze předem říci,“ shrnul také Cverna.

Na druhou stranu je prakticky jisté, že do útrat se bude i nadále promítat růst reálných mezd. Ostatně, i dle prognóz ČNB by inflace mohla postupně začít atakovat horní hranici tolerančního pásma, což by v důsledku ukazatel růstu reálných mezd tlačilo také vzhůru.