Na severovýchodním obchvatu Brodu úspěšně pokračuje stavba protihlukových stěn

Foto: ŘSD ČR

HAVLÍČKŮV BROD – Koncem září zahájili silničáři rekonstrukci protihlukových stěn na silnici I/34 severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Zároveň probíhá výstavba nové stěny podél silnice ve směru ulice Žižkova. Pokud to počasí dovolí, mohly by práce bez přerušení pokračovat i během zimy.

Protihlukové stěny u severovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu budou v rámci rekonstrukce prodlouženy a zvýšeny nad okolní terén. V některých místech bylo proto nutno původní stěnu zbourat, jako například podél městské části Vřesovice. „Tady byla původní stěna kompletně odstraněna a probíhá vrtání pilot pro sloupky stěny nové. To umožní její zvýšení z původních 3 metrů na 5 v celé délce 100 metrů. Stěna bude také nově odvodněna žlabem. V tomto místě je třeba počítat s dopravním omezením jednoho jízdního pruhu,“ sdělil mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

O několik desítek metrů dál, podél jízdního pruhu vozovky směrem k ulici Žižkova, vzniká zcela nová protihluková stěna. Tvořena bude ze dvou částí o celkové délce 348 metrů, s výškou od 2,5 do 3 metrů. V těchto dnech probíhá úprava svahu, v jednom úseku jsou již vyvrtané piloty. Zeď by zde měla navazovat na stávající betonový plot a řadové garáže na druhém konci protihlukové stěny. „Dokud nám to klimatické podmínky ve vztahu k realizovaným technologiím umožní, budou práce probíhat i v průběhu zimního období,“ dodal mluvčí.

Plánované úpravy vycházejí z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie. Stavební úpravy by měly zajistit dodržení hygienických limitů hluku na dalších dvacet let.