Třebíč odkládá opravu zimního stadionu. Kvůli vysoké ceně

Foto: Město Třebíč

TŘEBÍČ – Zimní stadion v Třebíči se zatím opravovat nebude. Město se rozhodlo celý projekt zrevidovat poté, co nejnižší cena ve veřejné soutěži převýšila předpokládanou cenu opravy o zhruba 100 milionů korun.

Veřejná zakázka proběhla formou dvoukolové veřejné soutěže. Předpokládaná cena revitalizace činila 530 milionů korun. Rekonstrukci chtělo město zaplatit jak z vlastních peněz, tak z dotací. Nejnižší cena vzešlá z veřejné zakázky byla téměř 577 milionů korun bez DPH, k čemuž je nutno navíc přidat inflační doložku. „Tak velké navýšení ceny není v současné nejisté době akceptovatelné a mělo by obrovský dopad na ostatní potřebné investice a aktivity města,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Při revitalizaci počítalo město s investičním úvěrem. Vzhledem k výši úrokových sazeb by to však za současných podmínek nebylo hospodárné. Rada města se proto rozhodla ve středu 7. prosince veřejnou zakázku zrušit.

„Za těchto finančních podmínek celý projekt zrevidujeme a upravíme tak, aby bylo možné rekonstrukci smysluplně provést. Budeme hledat také další dotační příležitosti a mimorozpočtové zdroje. Do té doby budeme na zimním stadionu provádět údržbu a opravy tak, aby mohl bezpečně fungovat ve stávající podobě. Lední hokej je v Třebíči i nadále prioritou a rekonstrukce zimního stadionu pro jeho zachování a úspěšný rozvoj nezbytnou budoucí podmínkou,“ dodal Pavel Pacal.