Vojslavický dálniční most čeká letos rekonstrukce

Foto: ŘSD ČR

PELHŘIMOV – Ředitelství silnic a dálnic ČR chystá opravu Vojslavického obloukového mostu, překlenujícího silnici třetí třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Již vybralo zhotovitele, který stavbu provede za 90 milionů korun. Práce by měly začít na jaře.

Dvouúrovňový dálniční most přes údolí řeky Želivky, který byl postaven jako součást dálnice mezi Prahou a Brnem, je tvořen spodním obloukovým mostem z let 1939-1950 a horním mostem dokončeným roku 1979. Jeho výstavba byla dvakrát přerušena. Nejprve v roce 1942 v důsledku válečných událostí a poté v roce 1950 z politického rozhodnutí. Dokončení mostu proběhlo v letech 1975–1979 v rámci výstavby dálnice D1.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv

Dnes je Vojslavický most využíván pro místní dopravu mezi Vojslavicemi a Hořicemi a je zařazen na seznam kulturních památek České republiky. Jeho oprava tak musí zohlednit i požadavky památkářů, což v praxi znamená co nejmenší zásah do vlastní konstrukce mostu. „Prvky významně poškozené a prvky nevalné kvality zřízené počátkem 70. let při výstavbě dálnice D1 budou nahrazeny novými replikami. Jedná se zejména o obě vložená pole a zábradlí k nim upevněná a dále pak závěrné zídky a část křídel opěr,“ uvedl mluvčí ŘSD ČR Martin Buček.

„V rámci stavebních prací je navrženo zajištění pravého křídla jedné z opěr, obnova stávajících ocelolitinových ložisek na opěrách, osazení nových mostních závěrů, výměna části příslušenství a vybavení mostu, souvisící výkopy v přechodové oblasti, změna způsobu odvodnění vozovky na mostě, zhotovení revizních schodišť k opěrám a opravy stávajícího odláždění pod mostem,“ doplnil mluvčí.

Jako zhotovitel stavby byla vybrána společnost POOR, která rekonstrukci provede za 89,56 milionů korun bez DPH. „Předpokládaný termín zahájení prací je ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ dodal Martin Buček.

Foto: ŘSD ČR
Foto: ŘSD ČR
Foto: ŘSD ČR