Dějiny kondomu: Lékař Karla II. si za podobný vynález vysloužil šlechtický titul

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pxhere.com

Dějiny kondomu jsou poměrně dlouhé – existuje možnost, že jej znali již staří Egypťané, protože se na jejich freskách objevují muži s barevnými pouzdry navlečenými na penis. Zde však šlo nejspíše o ozdobu, protože vyobrazené scény nejsou erotické – zdá se tedy, že nemůžeme uvažovat o kondomu v tom pravém smyslu.

Látka nebo střívka?

Ve starověkém Řecku a Římě se zřejmě používaly plátěné návleky, které byly opatřené tkanicemi, aby si je muži mohli lépe připevnit.

Ve Starém zákoně najdeme náznak, že se využívalo ovčích střívek – a upravených ovčích střívek jako mužské ochrany využil i osobní lékař anglického a skotského krále Karla II., který je připravoval pro panovníka a členy dvora.

Ochrana proti nemocem

Epidemie syfilis, která řádila na přelomu 15. a 16. století v Evropě, ovšem přinutila muže, aby ochranu opravdu používali, a to ne kvůli strachu z těhotenství partnerky, ale ve strachu o své zdraví. Zlomovým se ale stal rok 1564, kdy italský lékař Gabrielle Fallopio vyrobil pouzdro z lněného plátna napuštěné olejem a medikamenty. Vše popsal ve spise De morbe gallico – význam tohoto díla je veliký, a to ne ani tak popisem vynálezu (který vlastně nebyl ničím novým), ale tím, že jej veřejně obhajoval.

Stále však byl největším problémem vhodný materiál – látku bylo třeba sešít a jakkoliv malé stehy mohly být při aktu vnímány jako nepříjemné. V 17. století se proto snažili najít jiný materiál a nejčastější byla právě ona ovčí střívka. Nejstarší dochovaný kondom nalezneme v muzejních sbírkách ve Švédsku – je zhotoven z prasečího střívka a pochází z doby kolem roku 1640, dochoval se dokonce manuál pro uživatele.

Pojmenování

Ovšem co se týče původu názvu kondom, historici se leckdy neshodují. Francouzské městečko Condom, v němž je dokonce muzeum kondomů, se hlásí o prvenství, ale mnozí se kloní k tomu, že pravděpodobnější je to, že je název odvozen od onoho lékaře Karla II., který se jmenoval Conton (někde se uvádí i Condom či Condon). Tento lékař si tak vysloužil šlechtický titul. Dále se objevují názory, že jde o odvozeninu z latinského slova „condus“, které označuje nádržku.

Kondomy z ovčích střívek se v 18. století rozšířily v některých svobodomyslnějších zemích dost. I přesto se udržela i látková mužská ochrana. Prý si ještě Heinrich Heine v 19. století nechal šít hedvábné návleky na míru. Z této doby se také dochovaly luxusní kondomy z textilu, na nichž jsou vytištěny obrázky sexuálních scén.

Naprostý přelom přinesl rok 1844 – pánové Hancock a Goodyear zavedli vulkanizaci gumy. Brzy se začaly vyrábět elastické gumové kondomy, byly ale drahé, proto se po použití nevyhazovaly, ale čistily. První latexové kondomy se objevily roku 1880.