Když je stát v „jiném“ stavu aneb mobilizace. Kdo a kdy ji vyhlašuje a koho se může týkat

Ilustrační foto. Zdroj: Wikimedia Commons

Brannou povinnost, tedy laicky povinnost jít bojovat do války, upravuje tzv. branný zákon. Pryč jsou ty zlaté časy, kdy jsme na jeho existenci mohli v klidu zapomenout. V současnosti jeho aktuálnost nabírá den za dnem na intenzitě. Veřejnost zajímá jedno jediné. Kdy a kdo vám (resp. Vašemu manželovi či synovi) může nařídit, aby narukoval? A kdo všechno může být povolán k odvodu?

Hrozba není nereálná

Odpověď na druhou otázku je téměř všichni. A celý ten proces zdaleka nepatří do science fiction, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Kdo může narukovat

Až na výjimky (např. chybějící končetina) vzniká dle branného zákona branná povinnost českému občanovi dosažením 18 let věku a zaniká dosažením 60 let. Takže teoreticky mohou narukovat nejen muži, ale i ženy.

Co je branná povinnost

Jedná se o povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil České republiky, tedy zejména podrobit se odvodnímu řízení (tzv. odvodu na vojnu) a vykonávat vojenskou činnou službu (tedy bojovat přímo v boji).

Když je stát v „jiném“ stavu

Pokud není vyhlášen stav ohrožení státu nebo válečný stav (jedná se o speciální terminologii), pak vojenskou činnou službu vykonávají vojáci z povolání. Běžný občan se nemusí obávat, že by o něj v armádě někdo příliš stál. To je prozatím současná situace.

Pokud by však byl vyhlášen stav ohrožení či válečný stav, pak vojenskou činnou službou je tzv. mimořádná služba. A v této chvíli nastává situace, kdy i běžný občan, který neměl s armádou nikdy nic společného, může být povolán do zbraně (kromě něj samozřejmě také vojáci z povolání či vojáci v aktivní záloze a vojáci na cvičení).

Kdy může nastat mobilizace

Povoláním občanů, kteří mají brannou povinnost, je obávané slovo mobilizace. V ČR může být vyhlášena za stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu. Tyto stavy může vyhlásit pouze Parlament na návrh vlády (nutný souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců a senátorů). Prezident plní funkci vrchního velitele ozbrojených sil, takže nařízení mobilizace spadá do jeho pravomocí.

Kdy se vyhlašuje ohrožení nebo válka

Stav ohrožení se vyhlašuje, pokud je ohrožena svrchovanost státu, jeho územní celistvost nebo jeho demokratické základy. Stav může být vyhlášen pro celé území, či pouze jeho část. Ve stavu ohrožení lze vyhlásit pouze částečnou mobilizaci. Například by byli povoláni pouze muži do určitého věku. Válečný stav se vyhlašuje v případě napadení ČR nebo pokud by ČR musela plnit mezinárodní závazky o společné obraně. Tento stav se vyhlašuje pro celé územní, nelze jej vyhlásit pouze pro jeho část.

Zdroj: Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování v platném znění