Jonestown: O největší hromadné sebevraždě v historii dodnes nevíme vše

Letecký pohled na Jonestown a oběti. Zdroj: www.nara.getarchive.net

Nejdříve do osady Jonestown proudily davy. Pak se ale toto jméno zapsalo do dějin jako místo největší hromadné sebevraždy v dějinách.

Co to byl Jonestown?

Jonestown byla pralesní osada v Guyaně, pojmenovaná po Jimu Jonesovi. Co přesně se zde 18. listopadu 1978 odehrálo, se nepodařilo nikdy zcela objasnit, ale byla to tragédie, která nemá v dějinách náboženských sekt obdoby. Hromadnou sebevraždu zde spáchalo více než 900 lidí, mezi nimiž byly i děti.

V Jonestownu žili stoupenci hnutí Peoples Temple – „chrám lidu“, který založil v padesátých letech 20. století Jim Jones. Ten se narodil roku 1931 v chudé rodině v Indianě. jeho matka mu namluvila, že je Spasitelem, ostatně on sám zjistil, že dokáže ovlivňovat lidi. V roce 1949 se oženil a v Indianapolisu založil „chrám lidu“. Prosadil světový názor, do kterého zahrnul ideologii všech možných náboženství nebo jiných názorů. Sliboval, že své následovníky zbaví pozemských strastí – a táhly se za ním davy především sociálně slabších jedinců.

Podivná osada

Opravdu se v jejich očích stal pro ně jakýmsi spasitelem, se kterým se v roce 1974 rozhodli opustit USA a odejít do Guyany. Všichni zde v založené osadě měli žít v rovnosti. Přicházeli sem další lidé i s celými rodinami a počet obyvatel se rozrůstal, přestože žili v jihoamerickém pralese. Samozřejmě přinesli veškerý majetek, ostatně na kontě sekty zůstalo několik milionů dolarů.

Dovedeme si představit, že život v osadě byl ve skutečnosti tvrdý, mezi obyvateli docházelo ke sporům, zkrátka někteří se rozhodli zase odejít. Z reproduktorů se několik hodin denně přitom ozývalo kázání jejich spasitele. Některým se skutečně podařilo odejít, a ti hovořili i o týrání a znásilňování. Vyšlo také najevo, že příslušníci osady, kteří chtěli pryč, byli likvidováni strážním oddílem, takže cesta ven nebyla vůbec jednoduchá.

Delegace

Obraz Jonestownu se ukázal být tak znepokojivým, že v roce 1978 do Guyany přicestoval kongresman Ley Ryan s delegací, s nimi sem přijel i televizní štáb. Na první pohled jakoby bylo vše v nejlepším pořádku – usměvaví lidé i Jones. Tajně se však na Ryana obraceli lidé s prosbou o pomoc. Když se chystal k odjezdu, přidali se k němu ti, kteří byli rozhodnutí osadu opustit. Ozbrojené stráže zaúřadovaly a Ryan byl dokonce u východu napaden nožem. Celá delegace mínila urychleně Guyanu opustit, když vtom na ně na letišti zaútočila skupina ozbrojených mužů – a začala střílet. Řada lidí zahynula, včetně Ryana.

Kolektivní sebevražda

Ale přesto bylo Jonesovi jasné, že to neprojde jen tak. Jeho svět se hroutil. To ho přivedlo k hrozné myšlence – přimět své svěřence k hromadné sebevraždě. Vedla ho k tomu pouze zvrácená vypočítavost nebo skutečně i nějaká bludná představa? To už se nedozvíme. Svolal tak všechny obyvatele a každému z nich byl podán koktejl z limonády, kyanidu a valia. Dospělí vypili nápoj sami, dětem byl nastříkán do úst. Po několika minutách byli mrtví. Počet obětí byl závratný – 923 lidí, z toho 250 dětí.

Jakmile se celá věc začala vyšetřovat, přišlo se na to, že některé z obětí byly zastřeleny, pravděpodobně lidé, kteří chtěli spasit život útěkem. Několika z nich se to podařilo a ti pak vnesli do celé záležitosti trochu světla, ale nikdo nedokázal říct, jak zahynul sám Jones. Ve spánku měl střelnou ránu, ale zabil se sám nebo byl zastřelen?

V roce 2006 americký dokumentarista Stanley Nelson natočil snímek Jonestown – život a smrt chrámu lidu. Pokoušel se najít vysvětlení nejen událostí z 18. listopadu 1978, ale i celou věc analyzovat. Dodnes ale přesně nevíme rozhodně vše.