Kraj Vysočina letos navýšil kapacity středních škol. Přibyly i nové obory

Ilustrační foto

KRAJ VYSOČINA – Přihlášky na střední školy si letos na Vysočině podalo více než pět tisíc deváťáků. Jejich počet oproti loňsku o několik stovek narostl, což si vynutilo navýšení kapacity některých oborů a zavedení pěti oborů nových. Podle radního Kraje Vysočina Jana Břížďaly by počet volných míst měl být dostačující.

Pro studium na středních školách se v Kraji Vysočina letos rozhodlo 5 182 žáků, kteří si podali celkem 11 290 přihlášek. Každý si totiž mohl podat dvě přihlášky, zároveň někteří využili možnost přihlášení na obor s talentovou zkouškou, takže se hlásí až na čtyři obory. Oproti loňskému roku se počet zájemců o studium o 386 žáků zvýšil.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Z toho důvodu kraj rozhodl o navýšení počtu míst u oborů, o které je již tradičně vyšší zájem. Jedná se například o čtyřleté všeobecné gymnázium nebo Gymnázium se sportovní přípravou na Gymnáziu Jihlava nebo obor Elektrotechnika – energetika na Střední průmyslové škole Třebíč.

Do rejstříku škol a školských zařízení zároveň přibyly i obory zcela nové. Konkrétně například obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, dále obor Zemědělské práce na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, obor Mechanizace a služby a obor Dopravní prostředky na Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč.

„Zcela rozumím narůstajícím obavám žáků 9. tříd a jejich rodičů v souvislosti se zvyšujícími se počty uchazečů o vzdělávání na středních školách. Od letošního září je pro žáky 1. ročníků středních škol na Vysočině připraveno bezmála 6 500 volných míst a není tak důvod k obavám,“ ujistil budoucí středoškoláky Jan Břížďala.

Nové obory v dalších letech

Vzhledem k nastupujícím silným ročníkům plánuje Kraj Vysočina do budoucna otevření nového, hodně vyhledávaného oboru Reprodukční grafik na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou. Zároveň už jen několik nezbytných formalit chybí k zápisu do rejstříku škol a školských zařízení u oboru Bezpečnostně právní studia na Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.