Do školních družin v Jihlavě budou moci děti i o prázdninách

Foto: Město Jihlava

JIHLAVA – Během letních prázdnin budou v Jihlavě otevřeny školní družiny při ZŠ Seifertova, Křížová a Kollárova. V případě většího zájmu počítá město i s otevřením dalších. Rodiče mohou děti přihlašovat do 16. června.

Družina při Základní škole Seifertova bude fungovat v době od 3. do 21. července, družina při ZŠ Křížová od 24. července do 11. srpna a ZŠ Kollárova otevře družinu od 14. srpna do 1. září. Děti zde budou moci pobývat od 6 do 15:30 hodin. „Zájemci o umístění dětí o prázdninách se už teď mohou na ředitele zmíněných škol obracet. Pokud bude zájem i na dalších školách, otevřeme družiny i jinde. Podmínkou ovšem je, aby tam docházelo minimálně patnáct dětí,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rodiče mohou dítě přihlásit na nejméně jeden týden, s výjimkou týdne od 3. do 7. července, na který připadají jen tři dny pracovní dny. Zároveň si vyberou, zdali dítě bude v družině jen dopoledne, tedy bez oběda, či po celý den i s obědem. „Za každého žáka vybírají jednotlivé družiny 200 korun na stanovený termín. Rodiče mohou děti přihlásit také na obědy, které se hradí zvlášť. V průměru vychází jídlo kolem 30 korun na den,“ doplnil Tomáš Koukal.

Za družinu a stravné zaplatí rodiče na místě v hotovosti.  Za odhlášení žáka, s výjimkou zcela mimořádných případů, se peníze nevrací. S případnými dotazy se rodiče mohou obrátit na Hanu Ustohalovou, a to telefonicky na čísle je 565 592 315 nebo emailem na hana.ustohalova@jihlava-city.cz.