Dopravu v Jihlavě zkomplikují o prázdninách omezení a uzavírky

Foto: Město Jihlava

JIHLAVA – Průjezd vozidel centrem krajského města ztíží během léta uzavírky a dopravní omezení. Uzavřena bude ulice Znojemská, opravy proběhnou i na křižovatce ulic Žižkova, Dvořákova a Hradební. Změny se zároveň dotknou jízdních řádů městské hromadné dopravy.

Velké komplikace způsobí řidičům zejména oprava propadlé vozovky ve Znojemské ulici. Hlavní příjezdová silnice na Masarykovo náměstí se tak od 10. července na několik dní zcela uzavře a pro všechny spoje projíždějící náměstím začne platit výlukový jízdní řád. „Prosíme, zvažte o prázdninách cesty kolem centra Jihlavy především v době dopravní špičky, případně využijte jiný způsob dopravy než osobní auto. Na křižovatkách bude preferována především městská hromadná doprava,“ uvedl mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Objízdné trasy MHD povedou po ulicích Hradební, Dvořákova a Tolstého, zřízeny budou náhradní zastávky. Jednou z nich bude Masarykovo náměstí – náhradní zastávka naproti City parku, ale pouze pro směr z Březinek. Na ulici Hradební (zastávka autobusů VDV) a Dvořákova vzniknou obousměrné zastávky.

Spoje MHD, které mají konečnou nebo výchozí zastávku na Masarykově náměstí, ho budou obsluhovat spolu s linkou X, která bude po dobu výluky zavedená na trase Masarykovo náměstí (Sklípek) – Chlumova a zpět. Jezdit bude pětkrát za hodinu, tedy v intervalu 12 minut, a to pouze v pracovní dny od 07:30 do 16:30. Jízdné na lince X bude zdarma.

Po dobu výluky dojde zároveň k posunům odjezdů spojů. Přestup mezi linkami A a B bude zachován, ale přesune se na náhradní zastávku Hradební. Autobusové spoje budou mít výchozí zastávku na Masarykově náměstí u Sklípku, pro trolejbusové linky bude výchozí zastávkou Masarykovo náměstí horní. Večerní rozjezd spojů MHD ve 22:35 z Masarykova náměstí dolního se posune na náhradní zastávku Dvořákova na 22:36. Všechny přestupní vazby tohoto rozjezdu budou zachovány, mimo linku E, kde se přestup posune na zastávku Chlumova.

Rekonstrukce křižovatky

Další dopravní komplikací bude oprava vodovodu a výměna semaforů na křižovatce Dvořákovy, Žižkovy a Hradební ulice, která by měla začít po 21. červenci. Po dobu oprav zůstane v provozu pouze náhradní světelné značení. Z důvodu uzavírky křižovatky ulic ke Skalce a Seifertova budou linky G, H a 7 vedeny obousměrně ulicí Wolkerova a zároveň bude zřízena náhradní zastávka Wolkerova pro linky G a H (náhradou za zastávku Ke Skalce).

Prázdninový provoz MHD

Po dobu letních prázdnin, ve dnech od 1. července do 31. srpna, budou v Jihlavě platit letní jízdní řády. Zrušeny tak budou školní spoje, včetně všech spojů linek D a F. Nahradí je spoje linky G, které povedou stejně jako nyní o víkendech přes ulici Seifertova a zastaví na zastávkách ke Skalce a Fibichova.

V souvislosti s nadcházející dopravní situací je vhodné sledovat webové či facebookové stránky města Jihlavy. Letní jízdní řády MHD a podrobnosti o jednotlivých trolejbusových a autobusových linkách najdete i na webových stránkách Dopravního podniku města Jihlavy.

K letním změnám v dopravě navíc vznikly dvě speciální story mapy, které najdete v těchto odkazech: Letní omezení dopravy v centru Jihlavy a Výluka MHD po dobu uzavírky Znojemské ulice.