Hygienici kontrolovali dětské tábory na Vysočině, závažné problémy nezjistili

Ilustrační foto

KRAJ VYSOČINA – Pracovníci krajské hygienické stanice provedli kontrolu 37 dětských táborů a jedné podobné akce v Kraji Vysočina. Menší závady zjistili u sedmi provozovatelů. Situace na táborech je dle jejich slov klidná.

„Závady se týkaly nedostatků ve zdravotní dokumentaci, kdy ve dvou případech mělo potvrzení o způsobilosti dítěte prošlou dobu platnosti 2 roky, dvakrát byly na táboře uchovávány v lednicích zbytky pokrmů z předešlého dne, dále byla nalezena vajíčka domácí výroby bez označení z nevyšetřovaných chovů, v jednom případě nebyla provozovna stravovacích služeb udržována v čistotě a řádném stavu a u jednoho zařízení nebyl u tří stanů zajištěn pohyb mezi lůžky,“ vyjmenovala ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Kamila Hodačová.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Kromě hygienických požadavků na ubytování a stravování se hygienici letos zaměřili i na skladbu táborových jídelníčků. „Děti mají na táborech obvykle velký výdej energie, proto je důležité, aby jejich strava byla vyvážená. S vedením táborů i kuchyňským personálem rozebíráme optimální skladbu denního menu, aby odpovídalo nejnovějším výživovým doporučením,“ doplnila Kamila Hodačová.

Během léta proběhne na Vysočině 264 zotavovacích akcí, na něž je přihlášeno 26 708 dětí. Dalších 52 podobně zaměřených akcí se zúčastní 1 501 dětí. „V letošní sezoně nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací ani jiné podobné akce. Situace na táborech je prozatím klidná, neproběhla žádná evakuace z důvodu například povodní či jiných mimořádných událostí,“ dodala tisková mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina budou v kontrolách dále pokračovat. Do konce léta mají v pánu zkontrolovat 30 procent táborů.