Světová mytologie: Leprikóni – tito irští skřítci se objevují ve své zemi často v politických vtipech o nezodpovědném zacházení s penězi

Leprikón. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Leprikón je skřítek nebo šotek z irského folklóru, většinu zobrazován jako mužíček s plnovousem (není nutné), zeleným kabátkem a kloboukem. Proslulý je hlavně svou škodolibostí, rozpustilostí, ale také chytrostí.

Důležitý element

Leprikón je symbol Dne svatého Patrika, svátku patrona Irska. Vůbec nejstarší zmínka o leprikónech je ve středověkém díle Dobrodružství Ferguse, syna Létiho. Lze říci, že se jedná o určitý národ – národ skřítků, který obýval Irsko ještě před příchodem Keltů.

Irský folklor popisuje leprikóny na jedné straně jako samotáře, kteří jen tu a tam příležitostně spravují boty či je dokonce vyrábí. Jinak, a to je zajímavé, žije v podzemí. V řadě kultur se objevují bytosti, které tráví svůj život v podzemí, ostatně jsou také námětem televizních hororů (Pád do tmy apod.). Leprikóni zde však pouze nepřežívají, ale právě tady mají svoje dílny a nejsou to prý na druhé straně žádní poustevníci. Když se vám podaří dát se s některým z nich do řeči, popovídáte si skvěle.

Zbožňují hudbu a tanec a občas se díky své vitalitě a touze po dobrém doušku veselí celou noc. Samozřejmě tím vzrůstá potřeba nových a nových bot, neunavitelní leprikóni je protancují na jeden zátah.

Jsou to malí darebové. Leckdy se stane, že padnou do rukou lidem, a to udělají téměř cokoliv, aby jim unikli. Kdo by chtěl být rád zavřený kupříkladu v malé krabici? Výměnou za svobodu slibují tři přání – ale ta jsou vystavěna většinou tak, aby na lidi zároveň vyzráli.

Jednou prý si někdo přál stát se vládcem ostrova v tropickém ráji – to mu skřítek leprikón bez váhání splnil – ostrov však byl neobydlený, jak se ukázalo.

Vojáci často před odchodem na bojiště zakopávali své cenné věci do země – a ty vyhrabávali leprikóni a pak je prohlašovali za vlastní. Tímto způsobem si opravdu nahrabali. Získali velké jmění a své hrnce plné zlata schovávají na konci duhy, kde je nikdo nikdy nemůže najít.

Leprikón a politika

V politice Irské republiky jsou leprikóni využíváni v souvislosti se sentimentálními aspekty irského turistického průmyslu. Často se také objevují ve vtipech s nezodpovědným zacházením s penězi.

Stereotypní představa leprikóna vyšňořeného v zeleném je velmi rozšířená zejména v USA, kde má řadu různých, komerčních i nekomerčních, využití.