Nové sály i zázemí pro návštěvníky. Jihlavské muzeum čekají další úpravy

Foto: Kraj Vysočina (vizualizace)

JIHLAVA – Kraj Vysočina připravuje přestavbu vnitřních prostor krajského muzea na Masarykově náměstí v Jihlavě. V následujících letech by zde měl vzniknout velký přednáškový sál, dvě menší edukační místnosti, zázemí pro návštěvníky a odborné pracoviště muzea včetně laboratoří.

Nejrozsáhlejší stavební úpravy se dotknou velkého dvoru muzea. „Stávající jednopodlažní objekt bude nastaven o další patro a podkroví, kde bude soustředěno edukační centrum a odborné zázemí muzea. Dílčí stavební úpravy čekají také jeden z památkově chráněných objektů na malém nádvoří muzea, současné garáže a částečně i hlavní muzejní budovu,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina Roman Fabeš. V hlavní budově projdou rekonstrukcí především pokladny a průchod do edukačního centra. Před edukačním centrem by mělo vniknout posezení pro návštěvníky.

Staňte se členy FB skupiny Život v kraji Vysočina a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Muzeum se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostoru pro vzdělávací akce. Ty nyní pořádá ve dvou menších místnostech, kam se nevejde ani jedna školní třída. Areál navíc nemá odpovídající sociální a technické zázemí. Vzhledem ke zhoršujícímu se technickému a stavebnímu stavu již budovy muzea nesplňují současné požadavky.

„Stavební zásah by byl v krátkodobém časovém horizontu nevyhnutelný. V největším objektu, kam nyní veřejnost nemá přístup, vznikne mimo velkého a menšího přednáškového sálu také ateliér, který bude současně sloužit i jako hvězdářská pozorovatelna s možností využití mobilních dalekohledů na venkovní terase,“ doplňuje Roman Fabeš.

Plánovaná modernizace naváže na opravu průčelí dvou hlavních budov, která byla dokončena letos v září, včetně obměny expozic. Rekonstrukce a přístavba, jejichž zahájení je naplánováno na jaro příštího roku, by do chodu muzea neměly zasáhnout. Nové expozice budou návštěvníkům přístupné po celou dobu modernizace.

Foto: Kraj Vysočina (vizualizace)