Tajuplná voda: Tato záhadná sloučenina má řadu anomálií

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.publicdomainpictures.net

Voda, stejně jako ostatní kapaliny, se také s klesající teplotou smršťuje, tedy houstne a při stejném objemu těžkne.

Anomálie

Nicméně od teploty 4 °C směrem dolů se kupodivu opět roztahuje. Dlouho se nevědělo, proč tomu tak je. Je to tvar, který propůjčuje molekule vody její jedinečné vlastnosti. Kdyby se nadále smršťovala, voda studená 0 stupňů by v řekách, jezerech a mořích klesla až na dno a tam zmrzla, kdyby vychladla ještě víc.

Jen proto, že voda o teplotě 0 stupňů je lehčí než voda o teplotě 4 stupně, tuhne – na rozdíl od jiných kapalin – od hladiny dolů. Ledový příkrov také zpomaluje ochlazování vody pod sebou. Kdyby voda v řekách a tak dále promrzala odspoda, rychle by se proměnila v led, což by mělo za následek úmrtí všech vodních rostlin a živočichů.

To ale není jediná anomálie vody. A mnoho z jejích zvláštností je absolutně nezbytných pro existenci života.

Zvláštní sloučenina

Voda je, jak známo, sloučenina kyslíku a vodíku, tedy nekovového prvku. Je jedinou sloučeninou kyslíku a nekovu, která je při normální okolní teplotě kapalná, všechny ostatní jsou plynné, jako třeba kysličník uhličitý. Zatímco voda je kapalná až do 100 stupňů Celsia, kysličník uhličitý přechází do plynného stavu už při teplotě -78,5 stupňů. Voda tak zcela vybočuje z řady. Ve srovnání se všemi ostatními chemickými sloučeninami typu H2X – přičemž X je libovolný prvek kromě kyslíku – nachází se bod varu vody o 150 stupňů Celsia výš, než by se dalo očekávat. Kdyby voda opravdu vřela při -50 stupních, nebyla by nikde na Zemi voda v kapalném stavu a už vůbec ne v pevném.

Rozpouštědlo

Další anomálií je, že voda je schopna rozpouštět mnohem více látek než jakákoliv jiná kapalina, aniž se při tom – na rozdíl od mnoha jiných rozpouštědel – stane jedovatou. Proto je na ni odkázán veškerý transport živin v živých organismech, včetně látkové výměny.

Voda obsahuje celou řadu dalších anomálií, na jejichž vysvětlení zde není prostor. Každopádně se tváří v tvář tolika pozoruhodným vlastnostem vody mnozí jinak přísně teoreticky uvažující přírodovědci začali ptát: skrývá se za „vynálezem“ vody něco jako vyšší kosmická inteligence? Je přece skvělé, když mnohé z výstředních vlastností vody jsou jakoby střižené na míru existence života a teprve ony umožňují, aby se tento život také uchovával. Může to být vše jen dílem náhody?

Výzkum vody nám jistě v budoucnu přinese ještě překvapivé výsledky, které by mohly přispět k rozšíření fyzikálního světového názoru jako celku.