Memphré: Jestliže by existovala tato jezerní příšera, o jaké zvíře by se vlastně jednalo?

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.flickr.com

Je možné, že mnoho sladkovodních jezer po celém světě obsahuje velké zvířecí druhy neznámé vědě. Tento fascinující objekt zájmu nevykazuje žádné známky slábnutí – i když zájem je většinou soustředěn na menší množství případů – Nessie ze skotského jezera Loch Ness, Champ z jezera Champlain v USA, Ogopogo z kanadského jezera Okanagan atd.

Memphré

Ovšem i severoamerické jezero Memphremagog rozprostírající se na hranici Quebeku a Vermontu má svoji příšeru – Memphré.

Od roku 1978 sbíral bývalý pojišťovací agent Jacques Boisvert z Magogu v Quebeku zprávy o Memphré, z nichž některé pocházely ze začátku 19. století. Do poloviny roku 1988 provedl na tomto 32 mil dlouhém jezeře více než 2 tisíce potopení ve snaze najít jeho údajného obyvatele.

V červnu roku 1986 Boisvert a Barbara Malloyová – dáma z Newportu ve Vermontu, s podobným zájmem o Memphré – založili Mezinárodní společnost drakontologie jezera Memphremagog, a jenom o několik měsíců později byla tomuto subjektu věnována rozsáhlejší reportáž na přední straně v Boston Globe. Aktivita spojená s Memphré byla nakonec dostačujícím impulsem pro vermontské zákonodárce, aby v březnu roku 1987 přijali společnou rezoluci senátu a sněmovny reprezentantů požadující skutečné vědecké prošetření a formální ochranu příšery z jezera Memphremagog.

O jaké zvíře se jedná?

Co je ale Memphré zač? Jak tato záhadná příšera vypadá? Podle zpráv shromážděných Boisvertem, mezi kterými jsou jasná pozorování, připomíná dlouhokrkou příšeru s dračí hlavou, která se pohybuje vodou pravidelným krokem, skoro jako by byla poháněna mechanicky. Další zprávy pouze popisují podobný hrb, jako má Nessie.

7. srpna roku 1992 spatřili ze vzdálenosti asi 60 metrů učitel Edward Lilly, jeho žena, jejich synovec a neteř při plavbě lodí po jezeře necelé dva metry dlouhý hrb, široký přibližně jako horní část automobilu. Hrbu předcházela brázda zčeřené vody a zvedal se asi šedesát centimetrů nad vodní hladinu a vlnil se nahoru a dolů.

V rozhovoru otištěném v montrealské Gazette 27. srpna 1988 Boisvert připomněl, že světově proslulý německý potápěč Max Leubker prozkoumal jezero v roce 1935. Najala si ho jedna zámožná rodina, aby nalezl tělo jednoho z jejích členů, který se nikdy nevynořil na hladinu, když se tam ve stejném roce potápěl. I když Leubker sestoupil přes 60 metrů pod hladinu, nikdy tělo nenašel, ale uvedl, že viděl nějaké velmi velké úhoře, až dva a půl metru dlouhé a tlusté jako lidské stehno – tedy příšery, které dokonce ani samotný Boisvert během potápění nikdy nespatřil…