V Kroměříži vzniknou nové trasy pro pěší a cyklisty

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – Místní i návštěvníci Kroměříže se mohou začít těšit na nové stezky pro pěší a cyklisty. První by měla vzniknout v lokalitě Bágrák, druhá v Trávnických zahrádkách. „V obou případech již městská rada vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace,“ oznámil starosta Tomáš Opatrný.

V rámci stezky na Bágráku se vybuduje chodník v ulici U Rejdiště podél restaurace Staré střelnice směrem k železniční zastávce. „Součástí akce bude vybudování mlatových chodníků, zpevnění parkovacích ploch v lokalitě Biocentra Hráza a také řešení zabezpečení železničního přejezdu, což se projevuje také v odhadovaných nákladech na realizaci, které činí cca 12 milionů korun,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček. Náklady na zpracování projektu jsou odhadovány asi na 600 tisíc korun.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stezka pro pěší a cyklisty v Trávnických zahrádkách by měla navazovat na páteřní cyklostezku z Kvasic do Kroměříže. Je navržena na pozemcích města a Povodí Moravy. „Cyklostezka je v souladu s Plánem udržitelné mobility města Kroměříže a s Koncepcí rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje. Na její realizaci tak město bude moci žádat o dotaci z evropských fondů, konkrétně z IROP. Předpokládané investiční náklady jsou cca 30 milionů korun,“ dodal Pecháček. Náklady na zpracování projektu činí odhadem asi 1,2 milionu korun.