Poplatky za svoz odpadu se v Otrokovicích zvyšovat nebudou

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Jako jedno z mála měst se Otrokovice rozhodly nenavýšit poplatek za komunální odpad. Vedení tím chce obyvatelům ulevit v náročné době.

V současnosti poplatek zůstává ve výši 480 korun za poplatníka, děti do 6 let jsou od něj osvobozeny. Termín splatnosti je do 31. května 2023. Lidé by si měli dát ale pozor, aby zaplatili včas a nedošlo k navýšení částky. „Pokud není poplatek uhrazen v termínu splatnosti, navýšíme včas neuhrazený poplatek o 50 procent, to znamená, pokud neuhradíte poplatek ve výši 480 korun, vyměříme poplatek platebním výměrem a navýšíme včas neuhrazenou částku o 240 korun, celkem tedy zaplatíte 720 korun,“ uvedla Ilona Svozilová z ekonomického odboru. Dále upozornila, že pokud poplatník neuhradil místní poplatek v některém z minulých let, bude přijatá platba použita na úhradu dlužné částky z minulých let.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Do budoucna se ale navýšení ceny za obecní systém odpadového hospodářství nevyhnou ani Otrokovice. „Plánované náklady na provoz systému nakládání s komunálním odpadem v Otrokovicích jsou pro rok 2023 ve výši přibližně 21,4 milionu korun. Jedná se zejména o svoz směsného komunálního odpadu a jeho likvidaci na skládce, svoz a zpracování využitelných odpadů a provoz sběrných dvorů včetně likvidace odpadů z nich. Příjmy za sběr využitelných odpadů od obalové společnosti EKO-KOM a za jejich prodej představují přibližně 3 miliony korun. Z poplatku za komunální odpad město získá dalších 8 milionů korun. Zbývajících 10,4 milionu korun, tedy téměř 50 procent z celkových nákladů, město hradí ze svého rozpočtu,“ vyčíslil Vladimír Plšek, jednatel Technických služeb Otrokovice, které pro město tuto službu zajišťují.