Pacientům v Baťovce slouží moderní hmotnostní spektometr

Foto: KNTB

ZLÍN – Zdravotníci ve zlínské nemocnici mají k dispozici už druhý hmotnostní spektometr. Moderní přístroj za více než 10 milionů korun dokáže velmi přesně změřit koncentraci léků a steroidů v těle pacienta. Nemocnice ho má jako jediné zdravotnické zařízení ve Zlínském kraji.

Na rozdíl od různých rychlotestů, které mohou dávat falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky, hmotnostní spektrometrie měří koncentraci látek na základě molekulové hmotnosti, což znamená, že měří bez falešného zkreslení. „My využíváme hmotnostní spektrometrii především k měření koncentrace léků v krvi, ale její využití je v podstatě bezbřehé. Terapeutické monitorování lékových hladin nám řekne, jestli má pacient optimální koncentraci léku v krvi, je předávkovaný nebo poddávkovaný. Poddávkování je mnohem častější problém než předávkování. Kromě koncentrace léčiva doporučujeme také další dávkování léku. Dávkujeme takto například některé léky v intenzivní péči,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie a farmakologie Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Tomáš Šálek.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dodal, že příkladů pro využití hmotnostního spektrometru je mnohem více. „V současné době využíváme hmotnostní spektrometrii například k měření metforminu. Je to lék první volby v léčbě cukrovky 2. typu. Intoxikace tímto lékem je ovšem v desítkách procent případů smrtelná. Naše oddělení patří asi k pěti pracovištím České republiky, kde měříme koncentraci metforminu a rychleji tak dokážeme intoxikaci odhalit,“ sdělil Šálek.

Pro provoz hmotnostního spektrometru je nutná vysoká kvalifikace chemiků a zdravotních laborantů. „Látka, kterou měříme, se musí ze vzorku složitě extrahovat, metodu je nutné na přístroji složitě samostatně nastavit. Klíčová je pak interpretace výsledků, což je silná stránka našeho oddělení. V této oblasti intenzivně spolupracujeme s belgickými a rakouskými pracovišti v evropských projektech. Když to shrnu, práce s hmotnostním spektrometrem je náročná, díky ní ale pomáháme pacientům, kteří užívají léky s úzkým terapeutickým rozpětím. Což znamená malý rozdíl mezi koncentrací léku, který léčí, a koncentrací toxickou. Ta hranice je velmi tenká a my ji musíme správně nastavit,“ vysvětlil primář Šálek.

Tomáš Šálek s hmotnostním spektrometrem. Foto: KNTB