Na Žerotínově ulici přibyla nová značka. Řidiči zde můžou krátce zastavit

Foto: město Vsetín

VSETÍN – Z iniciativy Dopravní komise rady města Vsetín byla na Žerotínově ulici vedle Smetanovy nákupní galerie v blízkosti vlakového nádraží nainstalována nová dopravní značka K+R.

Ta opravňuje řidiče krátkodobě zastavit, například kvůli vyložení a naložení věcí, či s vozidlem vyčkávat. „Zkratka pochází z anglického „Kiss and Ride“, což přeloženo do češtiny znamená „polib a jeď“,“ informuje tisková mluvčí Jana Raszková. Používá se pro vytvoření bezpečného místa pro zastavení tam, kde se dá očekávat zvýšený pohyb lidí, v tomto případě například cestujících vlakem. Na těchto místech je zakázáno dlouhodobě parkovat, slouží pouze k bezpečnému nastoupení a vystoupení pasažérů.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.