Dlužníka se z městského bytu v Kroměříži podařilo dostat až po 3 letech

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽ – Žijí v městském bytě, přesto neplatí nájemné. Takovým způsobem užívá městské byty v Kroměříži zhruba 80 lidí. Cesta k jejich vystěhování je ale zdlouhavá.

Podle ředitele Kroměřížských technických služeb, které bytový fond spravují, dosahují závazky dvou největších dlužníků zhruba 260 tisíc korun a 180 tisíc korun. „Celkový dluh na nájemném činil ke konci minulému roku zhruba tři miliony korun, dalších asi 265 tisíc korun činí dluhy na službách spojených s užíváním bytu. KTS celkem podala na neplatiče nájemného téměř 60 žalob a na dlužníky nájemného je aktuálně vedeno pět desítek exekucí,“ poznamenal Vítek.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

O tom, jak zdlouhavé a složité je neplatiče vystěhovat, svědčí případ z nedávné doby. „Aktuálně se například podařilo dostat z bytu dlužníka, na něhož byla už v září 2019 podána žaloba na vyklizení bytu. Řízení bylo soudem pravomocně ukončeno až loni v listopadu, v lednu 2023 jsme podali návrh na exekuci, pod jejíž hrozbou dlužník teprve byt vyklidil. Za tuto dobu ale dluh na nájemném a službách narostl o více než 250 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Kdo si nízkého nájmu neváží, nemá v bytě co dělat, tvrdí místostarosta

Podle Holíka je s ohledem na délku trvání soudního řízení vystěhovávání dlužníků z městských bytů obtížné. „Nájemné neplatí, ale bydlí a jejich dluh tak stále narůstá. Většinou se jedná o osoby, které nemají žádný majetek, a proto se dluh nepodaří vymoci. Dlužníci exekuční řízení navíc často záměrně protahují, a tak se i vyklizení bytu od neplatiče pro nás stává během na dlouhou trať,“ povzdechl si Holík.

Město v minulosti již nechalo vyklidit některé byty exekučně. Většina dlužníků ale po nařízení exekuce opouští byty dobrovolně. Podle Holíka bude město v nekompromisním přístupu vůči neplatičům pokračovat. „Nájemné v městských bytech je ve srovnání s komerčním nájemným nízké. A kdo si toho neváží, nemá zde místo. Platí jednoduchá pravidla. Kdo neplatí nájemné, neplní si povinnosti, případně v domě nedodržuje pravidla slušného chování, v městském bytě bydlet nebude,“ doplnil Holík.

Kroměříž má nyní zhruba 500 bytů. Většina z nich je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže.