Ke kapličce na Přílukách se cestující dostanou už jen speciální autobusovou linkou

Ilustrační foto

ZLÍN – Kvůli zjednosměrnění Pekárenské ulice nebudou od 20. února jezdit žádné trolejbusové spoje linky 11g z točny Příluky na točnu Za Kapličkou. Cestující se tam dostanou jen speciálním spojem. Výluka potrvá do 31. května.

Od pondělí budou spoje linky 11g označeny jako 11X a jízdu ukončí na točně v Příluku. „Dopravní obslužnost točny Za Kapličkou budeme zajišťovat od 20. února v pracovních dnech pouze autobusovými spoji prodloužené a posílené linky č. 38, tedy ve směru od Baťovy nemocnice,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. Spoje budou mít označení 38g. Stejnou náhradní dopravu zažili cestující již v minulém roce.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Výjimkou bude speciální spoj linky 38g, který odjede ve 20:49 ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Cestující z centra města se k němu dostanou pravidelným spojem trolejbusové linky 9 s odjezdem ve 20:38 ze zastávky Školní. Zpět z točny Za kapličkou již spoj pro cestující veden nebude. „Na základě požadavku kanceláře místní části Příluky však tentokrát budeme zajišťovat náhradní dopravu i ve dnech pracovního klidu. A protože linka 38 není o víkendech v provozu, budou zavedeny zvláštní autobusové spoje 38g od zastávky Baťova nemocnice-vozovna a zpět na zastávku Podvesná XVII s přestupní vazbou na trolejbusy,“ doplnil vedoucí dispečer.

Všechny čtyři sobotní nebo nedělní či sváteční spoje budou nahrazeny speciálními spoji linky 38g, které vyjedou ze zastávky Baťova nemocnice-vozovna. Ty přesně navážou na trolejbusy linky 9, které v časech spojů 38g mimořádně zastaví v zastávce Baťova nemocnice- vozovna před sídlem Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice. Jde o spoje linky 9 s pravidelným odjezdem ze zastávky Školní v 7:31; 9:31; 12:51 a 16:11. Spoje linky 38g odjedou od vozovny v 7:40, 9:40, 13:00 a 16:20, tedy přibližně 3 minuty po příjezdu linky 9.

Zpět z točny Za Kapličkou víkendové spoje odjedou v 7:50, 9:45, 13:05 a 16:25. Jízda autobusu 38X v tomto případě skončí na zastávce Podvesná XVII, kde bude zajištěna časová návaznost a přestup na trolejbusy linky 8 do centra města. Beze změny zůstane školní spoj linky č. 91 s odjezdem v 7:34 hodin z točny Za Kapličkou ve dnech školního vyučování, který je veden jednosměrně přes Příluky na ZŠ Dřevnická.