Pro klienty chvalčovského domova se v Bystřici otevře nové chráněné bydlení

Foto: Zlínský kraj

KROMĚŘÍŽSKO – Osm klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník v Chvalčově čeká zanedlouho stěhování. V sousední Bystřici pod Hostýnem najdou nový domov, který jim umožní žít běžným způsobem života se zajištěním nezbytné podpory pečovatelek.

V novém chráněném bydlení jsou tři domácnosti se samostatným přístupem. Každá z nich má vlastní kuchyni, koupelnu, dvě z nich jsou bezbariérové a přizpůsobeny imobilním klientům. Osm nových lůžek v ulici Nádražní doplní stávajících deset v ulici Tyršova.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Úpravy rodinného domu v Bystřici se chýlí ke konci. Klienti z Javorníku by se tu mohli začít zabydlovat už v květnu. „Transformace pobytových služeb je cesta, jak klientům vytvořit přirozené bydlení, které vychází z jejich potřeb a zároveň je součástí běžné komunity,“ zdůraznila krajská radní pro sociální oblast Hana Ančincová.

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení může být poskytováno formou skupinového či individuálního bydlení. Je určeno lidem, kteří nejsou plně odkázáni na pomoc druhých, na zdravotní péči a 24hodinovou podporu, ale současně nejsou natolik soběstační, aby mohli žít samostatně, protože potřebují pomoc v běžných úkonech. Tato forma bydlení jim umožňuje žít normálním způsobem života s potřebnou mírou podpory, bez níž se neobejdou.

Foto: Zlínský kraj