Osobností města Vsetína se stala členka Vsacanu Zdeňka Straškrabová

Foto: Radovan Kocúrek

VSETÍN – Cenu města Vsetína za rok 2022 získala folkloristka a zpěvačka souboru Vsacan Zdeňka Straškrabová. Zvítězila nad jedenácti dalšími nominovanými.

Cena města Vsetína je udělována jednou ročně vsetínské osobnosti za významný přínos k rozvoji města v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Zastupitelé tak měli na výběr z jedenácti jmen, jimiž byli (v abecedním pořadí): Zdeněk Čablík (organizátor benefičního hokejbalového turnaje Stoupa Cup), Julius Ficek (dlouholetý sportovní novinář a fotograf), Vladimír Hrbas (dlouholetý činovník a cvičitel TJ MEZ Vsetín), Václav Jadrný (dlouholetý činovník TJ Sokol a Klubu českých turistů), Jiřina Kašparová (kulturní pracovnice, loutkoherečka, vedoucí klubu seniorů), Radovan Kocúrek (fotograf), Vojtěška Mocková (dlouholetá členka Sboru pro občanské záležitosti), Lubomír Rafaj (bývalý fotbalista, podílel se i na výstavbě zimního stadionu), Jiřina Sousedíková (propagátorka valašského folkloru), Eva Stejskalová (bývalá majitelka Regionální televize.cz), Zdeňka Straškrabová (folklorní zpěvačka).

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Všichni zastupitelé se jednohlasně shodli, že cenu si zaslouží folklorní zpěvačka Straškrabová. Zdeňka Straškrabová je již 75 let členkou folklorního souboru Vsacan a stále aktivní zpěvačkou. Za dobu svého působení absolvovala stovky vystoupení doma i v zahraničí a patřila mezi hvězdné trio valašských zpěváků spolu s Jarmilou Šulákovou a Josefem Lažou. I v 88 letech je aktivní a účastní se tradičních folklorních akcí, jako je například zpívání koled na vsetínském náměstí, a šíří kolem sebe nezdolnou energii. V roce 2004 jí bylo uděleno Čestné občanství města Vsetína za přínos v oblasti kultury. „Cenu si jistě zaslouží za dlouholeté působení v oblasti folkloru a za to, že svým zpěvem mnoho let rozdávala a rozdává radost všem příznivcům valašské muziky,“ zdůvodnil udělení ceny starosta Jiří Čunek