Kotěrova ulice bude kvůli opravám zcela uzavřena

Ilustrační foto

ZLÍN – Stále poruchovější vodovodní přivaděč na Kotěrově ulici ve Zlíně čekají opravy. Práce začnou 6. března a vynutí si omezení dopravy i života místních obyvatel. „Obnova s celkovou uzavírkou je rozdělena na dvě etapy, přičemž každá potrvá v závislosti na místních podmínkách, počasí a nepředvídatelných komplikacích jeden až dva měsíce,“ přiblížil radní pro oblast dopravy Václav Kovář.

První etapa stavby potrvá od března do dubna a dotkne se úseku od ulice Lipová po dům č. p. 903 na ulici Kotěrova. Druhá etapa se uskuteční od května do června v úseku od domu č. p. 903 na ulici Kotěrova po ulici A. Randýskové.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pro všechny motoristy kromě složek integrovaného záchranného systému začne platit úplný zákaz vjezdu. „Místní obyvatelé proto musí počítat s tím, že po dobu rekonstrukce nebude možné parkovat před domy. Chodců se omezení netýká. Pokud jde o svoz komunálního a bioodpadu, bude probíhat standardně podle Odpadového kalendáře TS Zlín bez omezení, což zajistí společnost provádějící rekonstrukci,“ upozornil radní Kovář.

Práce omezí plynulost dopravy i na přilehlých ulicích A. Randýskové, Topolová, Krátká, Lipová a Vysoká. K Lékařskému domu se bude dát vjet od pondělí do pátku bez omezení, motoristé však musejí počítat s problematičtějším parkováním v okolních ulicích.

Obyvatele čekají odstávky vody

Jelikož jde o rekonstrukci vodovodního přivaděče, dodávky pitné vody do nemovitostí bude po celou dobu stavebních prací zajišťovat suchovod. Dělníci jej uloží podél vodovodu a přepojí na něj všechny přípojky. Odstávky na přepojení se naplánují jen na nezbytně dlouhou dobu a obyvatelé o nich budou vědět s dodatečným předstihem. Po opravě vodovodu se potrubí odtlakuje, vydezinfikuje a odeberou se vzorky na laboratorní rozbor. Všechny domovní přípojky se na nový vodovod přepojí až po získání kladných výsledků.

„V součinnosti se statuárním městem Zlín jsme učinili všechny kroky k tomu, aby rekonstrukce proběhla v co nejkratším možném čase a omezení mělo minimální dopad na občany i podnikatele. Práce budou probíhat pouze v denní době, primárně jen v pracovních dnech s maximální eliminací hluku a prašnosti,“ ujistil za Vodovody a kanalizace Zlín Marek Vachata, technický dozor investora.

Na závěr se Kotěrova ulice dočká rekonstrukce. V plánu je výměna asfaltu, poškozených silničních obrubníků a oprava dotčených zpevněných ploch včetně zeleně.

Zdroj: město Zlín