Kolem Štěrkoviště povede nový chodník

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Otrokovická radnice začala tento týden budovat zcela nový chodník kolem rekreační oblasti Štěrkoviště. „Kromě návštěvníků rekreační oblasti využívají místní komunikaci také zahrádkáři, kteří musí denně chodit po rušné silnici. Vybudováním chodníku dojde k propojení lokality s ostatními částmi města pro pěší a především bude zvýšena jejich bezpečnost,“ vysvětlila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Chodníky vedou podél stávajících silnic a jsou navrženy jako dvoupruhové s celkovou šířkou komunikace 1,5 metru a podél silnice 2 metry. „Vzniknou zde dvě větve. Větev A začíná u sportovní haly a navazuje na stávající chodník. Pokračuje dále směrem k okružní křižovatce a vede podél silnice směrem na Kvasice, kde je ukončena u napojení na stávající chodník u panelových domů, přibližně 100 metrů od okružní křižovatky. Větev B navazuje místem pro přecházení na větev A u sportovní haly a vede podél rekreačního areálu směrem k přivaděči na silnici I/55. Chodník je navržen v celé délce podél silnice a ukončen je u stávajícího vjezdu k zahrádkám v blízkosti mimoúrovňové křižovatky silnice I/55,“ popsal vedení chodníků Jiří Andrlík z odboru rozvoje města.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Jako první přijde na řadu větev B. Postup prací je zvolen s ohledem na rekreační sezónu a pohyb osob v místě. Celé dílo by pak mělo být hotovo do konce května. Výstavba vyjde na 7,1 milionu korun.