Conquistadoři: Tito dobyvatelé byli téměř bez výjimky mimořádně krutí

Francisco Pizarro a Hernán Cortés. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Španělské slovo „conquistador“ označuje dobyvatele. My tak označujeme španělské vojáky a šlechtice, kteří žili a dobývali převážně v 16. století. Poté, co doplul Kryštof Kolumbus do Ameriky, vydávali se tento nový světadíl prozkoumat, přičemž chtěli samozřejmě zbohatnout. Navíc zabrat veškeré území, které naleznou. Tehdy se také hodně hovořilo o zlatě a drahých kamenech.

Vasco da Balboa

Vasco Núňez da Balboa patřil k prvním z nich, do Ameriky se vypravil již roku 1500. V roce 1513 prošel se svým psem a se svými vojáky pralesem – byl tehdy prvním Evropanem, který prošel Amerikou napříč. Svého psa Leoncica velmi miloval, ovšem jako všichni ostatní conquistadoři byl i on velmi krutý – aby získal zlato domorodých obyvatel, spoustu jich povraždil.

Hernán Cortés

Roku 1519 se do oblasti, kde se nyní nachází Mexiko, vydal Hernán Cortés. Rozhodl se podrobit si Aztéky, neboť slyšel o jejich bohatství. Ti jej nejdříve považovali za boha a Cortés zajal aztéckého vládce Montezumu II. – po něm chtěl, aby uznal nadvládu Španělska.

Montezuma byl posléze zabit. Postupně docházelo k mnoha potyčkám a zuřivým bojům mezi Španěly a Aztéky. Aztékové ale nakonec podlehli – hlavně proto, že neměli střelné zbraně. Roku 1522 byl Karlem V. jmenován Cortés místodržícím, nejvyšším soudcem a vrchním velitelem Nového Mexika. Vydával se na další výpravy, v roce 1536 objevil Kalifornský poloostrov. V roce 1541 se účastnil výpravy do Alžírska, poté se chtěl vrátit do Mexika. Zemřel ale ve Španělsku v roce 1547.

Francisco Pizarro

Dalším z conquistadorů byl Francisco Pizarro (1471 – 1541), který dobyl inckou říši v Peru. Byl dalším mimořádně krutým mužem, který se v Americe objevil. Roku 1513 doprovázel Vasca da Balbou. V následujícím roce se stal guvernérem v Castille de Oro Pedro de Ávila, který bojoval o tuto funkci s Vascou da Balboa. Stávající guvernér se ho pokusil zbavit a pověřil právě Pizarra, aby Balbou zatkl. Ten rozkaz splnil „výborně“ – Balboa byl popraven.

V roce 1522 se Pizarro dozvěděl o legendami opředené říši zlata a v roce 1528 doplul až na pobřeží Peru. I s velkou kořistí, kterou zde získal, se vrátil do Španělska, kde učinil takový dojem, že jej král pověřil dobytím Peru. Roku 1532 se s několika stovkami vojáků vydal do vnitrozemí přes džungli a přes Andy a vstoupil na incké území. Podařilo se mu zajmout inckého panovníka Atahualpu. Ten mu za své propuštění slíbil ohromné množství zlata. Pizarro tedy souhlasil. Jenomže shrábl zlato a Atahualpu nechal popravit. S tímto činem nesouhlasil ani španělský král, který o tom Pizarrovi napsal rozhořčený dopis. Roku 1533 ovládl Pizarro hlavní město incké říše jménem Cuzco, které se svými vojáky vyplenil a vypálil. Pak založil nové hlavní město na mořském pobřeží a pojmenoval je Ciudad de las Reyes (Město králů), později Lima. A my víme, že Lima je hlavním městem Peru dosud.

Ještě později se nepohodl Pizarro se svým společníkem Diegem de Almagro, a to zřejmě kvůli kořisti. Diego byl sice popraven, jeho syn a jeho přívrženci však v roce 1541 Pizarra zavraždili v jeho paláci v Limě.

Nutno ještě podotknout, že označení conquista a conquistador se nevztahuje výlučně jen na španělské dobyvatele, ale i na ostatní národy, které uskutečnily dobyvatelské cesty.