Sad Svobody projde proměnou

Foto: město Zlín

ZLÍN – Vedení Zlína vyhlásilo otevřenou krajinářsko-architektonickou soutěž na obnovu sadu Svobody. Chystaná investice má změnit podobu 3,7 hektaru velké plochy přímo v centru, náklady se odhadují na 70 milionů bez DPH.

Úprava se bude týkat nejen okolí zámku, ale i úseku ulice Soudní a obou podchodů vedoucích k autobusovému nádraží. Náměstek primátora pro oblast zeleně Michal Čížek zdůraznil, že veřejnost vnímá prostředí v okolí podchodů negativně. Poukázal přitom na výsledky nedávného dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 764 respondentů. „Také proto jsme do soutěže zařadili návrh jejich úpravy, který by vedl ke zpříjemnění průchodu a zvýšení pocitu bezpečí v okolí podchodů i v parku,“ uvedl Čížek. Dodal, že samozřejmostí revitalizace sadu Svobody bude úprava všech chodníků i travnatých ploch v parku, řešení nového osvětlení a parkového mobiliáře. Nejbližší okolí zámku by pak mělo být upraveno tak, aby umožňovalo snazší organizaci kulturních akcí.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Sad Svobody je spolu se zámkem zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Místní cenné dřeviny s vysokou sadovnickou hodnotou, které dotváří genius loci celého parku, by proto měly být zachovány. „Soutěžící tak nemají zcela volnou ruku a jejich návrhy by proto měly být dostatečně citlivé,“ upozornil primátor Jiří Korec.

Termín pro odevzdání návrhů je středa 15. listopadu. O vítězi rozhodne ještě do konce roku odborná porota složená z předních českých krajinářů, architektů a zástupců města. Oceněné návrhy budou následně vystaveny na veřejném místě.

Historie sadu Svobody je úzce spjata se zámkem, který v roce 1804 získal společně s parkem hrabě Klaudius Breton. Cílem zámožného muže byla úprava parku v anglickém stylu. Breton prodal v roce 1860 nemovitosti brněnskému továrníkovi Leopoldu Hauptovi, který zámek začal při významných událostech otevírat pro veřejnost. K zámku tehdy patřil i panský dvůr, dnešní park Komenského. „K zásadním urbanistickým změnám došlo po roce 1929, kdy zámek i s přilehlými budovami zakoupil Tomáš Baťa. Průmyslník nechal zbourat ohradní zdi a celý park nechal zpřístupnit s tím, aby lidem sloužil k oddechu. V parku, který i dnes patří k vyhledávaným místům pro relaxaci, se dříve nacházela dvě jezírka,“ připomněl architekt Jindřich Nový, ředitel Kanceláře architekta města Zlína.