Poplatek za odpad se v Otrokovicích bude zvyšovat

Ilustrační foto

OTROKOVICE – Zastupitelé Otrokovic schválili zvýšení ročního poplatku za odpad ze 480 na 720 korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na provoz odpadového hospodářství.

Otrokovice ročně vynaloží za obecní systém odpadového hospodářství přibližně 21,5 milionů korun, na poplatcích se do městské kasy vrátí méně než polovina. „V letošním roce jsme se ještě snažili udržet poplatky ve stávající výši. Tento stav je ale dlouhodobě neudržitelný. Vlivem zvyšujících se cen za skládkování se samozřejmě zvyšují i náklady na provoz celého systému, který představuje čím dál vyšší zásah do městského rozpočtu. Navýšením poplatku žádáme občany, aby se na nákladech provozu tohoto systému podíleli spolu s městem. Pokud se budeme bavit v měsíčním vyčíslení je celková platba po navýšení 60 korun,“ sdělila starostka Otrokovic Hana Večerková.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stávající sazba poplatku 480 korun ročně platí v Otrokovicích od roku 2005. „Poplatek se nezměnil celých 18 let a Otrokovice se tak držely vždy na spodní cenové hranici ve srovnání s dalšími městy. Zatímco poplatek navyšován nebyl, náklady neúměrně rostly. Pokud bychom vzali v úvahu pouze inflaci, došlo během této doby k navýšení o 60 procent. Společně se zastupiteli jsme se proto jednomyslně shodli na zvýšení poplatku na 720 korun,“ vysvětlila Hana Večerková.

Na poplatku za komunální odpad město dosud vybralo ročně 8 milionů korun, zbytek město hradí ze svého rozpočtu. Aktuálně platí za odpady 16 900 poplatníků. Osvobozeno od poplatku je přibližně 1300 lidí. Zvýšení sazby poplatku bude tedy představovat zvýšení příjmů města o přibližně 4 miliony korun za rok. „Důležité je ale připomenout, že náklady města se v příštím roce zvednou vlivem vládního balíčku a rozdílné sazbě DPH, která se v tomto případě zvyšuje z 15 na 21 procent. Také se zvyšuje výše zákonného poplatku za uložení odpadu na skládce. Město tak bude na udržení systému odpadového hospodářství stále doplácet přibližně polovinu všech nákladů,“ zdůraznila Hana Večerková.

Platby za poplatky si lidé mohou rozložit do splátek. „U vícečlenných rodin může jednorázová úhrada poplatku způsobit těžkosti, proto bychom chtěli lidem nabídnout možnost platby ve splátkách s tím, že celý poplatek musí být uhrazen do konce května,“ uzavřela starostka.