Kardiologická JIP Baťovy nemocnice září po rekonstrukci novotou

Foto: archiv KNTB

ZLÍN – Jednotka intenzivní péče Kardiologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati nabízí lepší podmínky pro pacienty i zdravotníky. Prošla totiž kompletní rekonstrukcí za 8,2 milionu korun, a to po stránce stavební, dispozičního uspořádání i zázemí pro personál. První pacienti se tu nastěhují během příštího týdne.

Na jednotce intenzivní péče došlo k výměně veškerých rozvodů, oken i klimatizace. Prostory pro pacienty jsou nově oddělené materiály, které výrazně tlumí hluk, což přinese mnohem větší snížení hlukové zátěže na koronární jednotce. „Nové uspořádání a vybavení JIP přináší pacientům větší prostor, moderní uspořádání přístrojů kolem lůžka, nové hygienické zázemí pro ty pacienty, kteří nemusí být striktně upoutaní na lůžko a mnoho dalšího. Pracovní prostory personálu jsou logičtěji ergonomicky uspořádány, lékaři mají větší pracovní plochu díky lepšímu využití stávajícího prostoru,“ popsal modernizaci ředitel a předseda představenstva zlínské nemocnice Ing. Jan Hrdý.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Na opravené JIP se využijí moderní resuscitační lůžka, která nemocnice pořídila krátce před zahájením prací. „Monitorovací systém zůstává původní, infuzní technika je ale nově napojena na centrální řízení a bude mít možnost komunikovat přímo s nemocničním informačním systémem. Nově zavedený rozvod stlačeného vzduchu vedle rozvodu kyslíku umožní rozšířené použití ventilačních režimů u nových dýchacích přístrojů,“ přiblížil primář oddělení MUDr. Zdeněk Coufal.

Nově má kardiologie k dispozici implantabilní oběhovou pumpu IMPELLA, umožňující přechodnou náhradu či podporu pro selhávající levou srdeční komoru. Do konce letošního roku začnou kardiologové v KNTB rovněž používat novou oběhovou krevní pumpu s možností okysličování krve (V-A ECMO). Ta umožní přechodně nahradit funkci srdce a plic.

Foto: archiv KNTB