Děti a maminky na mateřské mohou v Otrokovicích jezdit MHD jen za 50 korun měsíčně

Ilustrační foto: archiv DSZO

OTROKOVICE – S výraznou slevou na jízdném mohou počítat děti i ženy na mateřské z Otrokovic. Díky dotaci města mohou tito cestující jezdit ročně jen za 600 korun, což v přepočtu vyjde na 50 korun měsíčně.

PASY dotované městem mohou využívat žáci a studenti od 6 do 26 let a rodič na mateřské/rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. Vyřizují se vždy od nového školního roku, tedy od 1. září s platností na jeden rok na pásma A, B i C. Od letošního září bylo zatím vydáno 109 junior pasů, 579 student pasů a 19 mateřských pasů.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Otrokovice se snaží podpořit městskou hromadnou dopravu jako ekologický a dostupný dopravní prostředek, který má rozsáhlou síť spojů. Příspěvkem na PASY ale investice radnice do MHD nekončí. Ročně jde z rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice přibližně 30 milionů korun. „Jde o jednu z nejnákladnějších položek v rozpočtu dopravy, přesto vnímáme zajištění provozu MHD jako klíčové nejen pro dopravní dostupnost v rámci města, ale také ve spojení se Zlínem. Je to především služba občanům, ale i prostředek ke snižování zátěže na vozovkách osobními automobily. Autobusové i trolejbusové spoje využívají zejména děti dojíždějící do škol a senioři, kteří jsou často odkázáni jen na veřejnou dopravu. Ta je bezpečně dopraví, kam potřebují,“ vyzdvihla starostka Otrokovic Hana Večerková.