Jedna z největších stávek ve školství je tu. V pondělí se neotevře až polovina českých škol

ČESKO – Pondělní stávka odborářů zasahuje řadu oblastí, jednou z nich je i školství. Školské odbory se rozhodly k celorepublikové stávce připojit z prostého důvodu: kvůli nedostatečnému rozpočtu českému školství reálně hrozí zhoršení kvality výuky a návrat o mnoho let zpět. To, jak se stávku rozhodnou pojmout, musely školy oznámit v souladu se zákonem nejpozději do středy. A jak data ukazují, půjde o jednu z nejmasivnějších stávek, jaké české školství vůbec zažilo.

Cílem pondělní stávky ve školství je snaha poukázat na nedostatečné finance, jež mají do školství zamířit v příštím roce. Odbory tedy po ministru školství Mikuláši Bekovi (STAN) požadují navýšení rozpočtu, tj. uvolnění více peněz, než je aktuálně plánováno. Ke změně stanovisek pak odboráře a zástupce škol nepřesvědčilo ani úterní jednání s ministrem. Ten se sice hrozbu stávky snažil odvrátit, žádná konstruktivní řešení však nenabídl.

Jak bude stávka probíhat?

Forma stávky škol pak nebude mít jednu univerzální podobu. To, jak ji školy pojmou, se totiž odvíjí od toho, kolik zaměstnanců se rozhodne zapojit. Dle toho pak ředitelé musí přistoupit ke konkrétnímu řešení – pokud bude stávkujících pedagogů tolik, že nebude možné výuku zajistit, je jediným řešením uzavření školy. V případě menšího počtu stávkujících lze např. režim výuky omezit. „Některé školy přistoupí k té stávce komplexně a nebudou fungovat vůbec, takže zavřou. Některé školy se zapojí částečně a některé se nezapojí vůbec. Je to na rozhodnutí pedagogů a dalších zaměstnanců. Jsou vytvořené stávkové výbory, které mají za úkol dohodnout s vedením školy, v jaké podobě ta stávka proběhne, nebo neproběhne,“ shrnul tak Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol ČR.

V podstatě tak lze shrnout, že klíčové je, kolik zaměstnanců té které školy se do stávky zapojí. Na základě toho pak ředitelé zváží, zda – a příp. v jaké podobě – jsou schopni provoz školy zajistit. V případě, že stávkovat bude většina zaměstnanců a provoz školy nebude možný, ředitelé mohou vyhlásit tzv. ředitelské volno, tedy volno z organizačních důvodů. Pokud ředitelé nebudou mít ani tuto možnost (i ta je formálně jasně vymezena), pak školu mohou jednoduše zavřít, což je v případě stávky také zákonem umožněno. Ministerstvo školství již během středy zveřejnilo dokument, kde ředitelé škol najdou informace, jak během stávky postupovat.

Zač se stávkuje?

Dle návrhu rozpočtu by mělo ministerstvo školství mít v příštím roce finance na pokrytí výdajů ve výši 269 miliard. Ačkoliv částka je téměř o 4 miliardy vyšší než letos, dle odborů přesto v rozpočtu téměř 8 miliard schází.

To v praktické rovině znamená – a právě na to odbory upozorňují – že v roce 2024 budou ve školství scházet peníze pro nepedagogické pracovníky, asistenty pedagogů a další neučitelské profese. Sníží se také dotace na počet odučených hodin. Problémů je však celá řada – a v souhrnu směřují k tomu, že kvalita výuky jako takové by byla omezena a posunuta o několik let zpět. Odbory tak souhrnně hovoří ze strany ministerstva o nekoncepčních zásazích, které se na kvalitě výuky negativně podepíší.