Narození dítěte. Kromě porodného můžete mít nárok i na další finanční částku. Většina lidí o tom však neví

ilustrační foto

Příchod potomka na svět je radostnou událostí, nicméně také dosti velkým zatížením pro rodinný rozpočet. A to zejména pokud tatínek příliš nevydělává nebo se dokonce nestará vůbec. Finanční injekce v podobě porodného se rozhodně hodí. V některých obcích či městech můžete mít nárok na další finanční sumu. Musíte si však o peníze sami požádat.

Porodné – pro koho a kolik

Nárok na porodné nemá automaticky každý. Nárok vzniká pouze u prvního a druhého dítěte. Také se posuzuje výše čistého příjmu rodiny, který v kalendářním čtvrtletí předcházejícímu datu porodu nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny. Při narození prvního dítěte se můžete těšit na 13 000 Kč a u druhého na 10 000 Kč. Pokud se u prvního porodu jedná o dvojčata, pak obdržíte 23 000 Kč. Nárok na porodné máte také v případě, kdy dítě přímo neporodíte, ale převezmete do trvalé péče dítě 1 roku věku, a toto dítě je vaším prvním nebo druhým dítětem. Pokud splňujete dané podmínky a podáte si žádost o porodné, pak nárok na tento příspěvek máte automaticky ze zákona (zákon o státní sociální podpoře). Více informací najdete na stránkách MPSV.

Finanční dar – kdo ho poskytuje a kolik

Další částkou, o kterou můžete zažádat, je přiznání finančního daru. Jak již plyne z názvu, nejedná se o dávku sociálního zabezpečení, ale o dar. Konkrétně o finanční dar, který poskytují některé obce či města nově narozeným dětem, aby motivovaly mladé lidi k životu v dané lokalitě. Na rozdíl od porodného vám na dar rozhodně nevzniká plošný nárok ze zákona. Je zcela v kompetencích dané obce či města, zda rozhodne, že ho bude poskytovat a za jakých podmínek. Zejména jde o to, jestli je možnost z finančního rozpočtu uvolnit potřebné finance a také, jestli potřebuje podporovat nárůst svého obyvatelstva. Výše finančního daru opět závisí na rozhodnutí obce či města. Nejčastěji se jedná o částky v rozmezí 1 000 až 5 000 Kč.

Podmínky získání finančního daru

Obec či město si samo stanoví podmínky poskytnutí finančního daru, většinou jsou však velmi podobné. Zpravidla platí, že dítě se musí narodit po datu 1.1. vymezeného roku (např. 2024) a musí mít v daném městě či obci trvalý pobyt od okamžiku svého narození. Dále zde bývá podmínka, že buď oba nebo alespoň jeden z rodičů (toto bývá upravováno různě) musí mít v dané lokalitě nepřetržitý trvalý pobyt, a to alespoň po dobu jednoho roku. Rodiče rovněž nesmí být dlužníky města, např. dlužit za nájemné v městském bytě.

Nezapomeňte podat žádost

Peníze vám nepřijdou automaticky na účet, ale musíte si o ně písemně zažádat.  Příslušný formulář dostanete na úřadě. Následně musíte doložit potvrzení o bezdlužnosti a trvalém pobytu.

Pokud tedy očekáváte v roce 2024 narození miminka nebo už jste čerstvou maminkou, zjistěte si na úřadě, jestli je u vás možnost získat tento finanční dar. Je škoda takové možnosti nevyužít.