Konference představila možnou budoucnost evropského zemědělství

Skupina Identita a demokracie v Evropském parlamentu uspořádala 30. listopadu v pořadí pátý ročník mezinárodní konference Budoucnost evropského zemědělství 2023. Kvůli příspěvkům ze zahraničí a co největšímu dosahu pro posluchače byla konference opět pořádána online formou a živě streamována. Ve dvou přednáškových blocích vystoupilo šestnáct odborníků z České republiky, Itálie, Francie, Německa či Spojených států amerických. Stěžejním tématem byly hrozby při snaze o dosažení klimatické neutrality pro české zemědělství.

Vývoj zemědělství je v posledních letech spíše nepříznivý, a to zvláště v zemích východní části Evropské unie. Zemědělci musejí čelit nejen dravé konkurenci, která svými nízkými cenami umožněnými národními dotacemi zaplavuje trh, ale také snaze obchodních řetězců maximálně srazit výkupní cenu potravinářských komodit. Po celé Evropské unii se tak stále častěji objevují místa, kdy lidé opouštějí tradiční zemědělské oblasti a hledají si lépe placenou práci ve městech.

Odolnost zemědělství v posledních letech prověřila epidemie covid-19, k tomu se připojily požadavky projektu Green Deal a nejen jeho části „Z pole na vidličku“, ale i další technické normy. Současná válka na Ukrajině a sankce proti Rusku se také zákonitě promítají do ceny všech komodit. „To vše vede ke zdražení vstupů – od ceny pohonných hmot, hnojiv, pesticidů, vody až k cenám práce. Dalším problémem jsou nové normy v oblasti blahobytu zvířat, často neodborně koncipované. Unie dokonce prosazuje nová stravovací doporučení. Všechna tato opatření se zaštiťují dlouhodobou udržitelností, ochranou klimatu, zachováním biodiverzity, ale ve skutečnosti jsou dlouhodobě neudržitelná,“ uvedl v úvodní řeči poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova MUDr. Ivan David, CSc. Podle něho však řada nových opatření neovlivní globální vývoj, ale pouze poškodí zemědělství v Evropské unii.

Potravinová soběstačnost a bezpečnost je řešením do budoucna

Politici v celé Evropě by se měli zamyslet nad tím, jak změnit prostředí pro nutné hlubší změny. Veřejnosti by měli vysvětlovat, a ta by měla pochopit, že zemědělci nejsou škůdci životního prostředí, jak se tomu stalo třeba v Německu, kde jsou vystaveni všeobecné nenávisti. „Musíme podpořit společenskou prestiž zemědělství a potravinářství, musíme vysvětlovat falešnost úsilí o řešení klimatických změn a současně představovat řešení reálných problémů reálnými prostředky včetně skutečných klimatických změn,“ dodal MUDr. Ivan David. Cílem by měla být potravinová bezpečnost a následně i soběstačnost v rozsahu přiměřeném podmínkám jednotlivé země. Vedle toho je potřeba připravit plán pro budoucí zdravější rozvoj zemědělství a spravedlivou obchodní výměnu.

Konference upozornila na nebezpečí pro české zemědělce

V rámci konference vystoupili se svými příspěvky nejen odborníci z Evropského parlamentu, ale i znalci českých poměrů. Přednášející se shodli, že pokud bude důsledně uplatňován projekt Green Deal – Zelený úděl, mohou se dostat evropské státy do deficitu potravin a budou závislé na dovozu potravin ze států mimo Evropskou unii. Tyto produkty ale nebudou muset splňovat současné evropské hygienické normy a při dlouhé přepravě klesne kvalita potravin, nehledě na obrovskou uhlíkovou stopu při jejich dopravě. Upozornili také na nebezpečí půdní degradace, její erozi, nedostatek vody v krajině či zábory kvalitní zemědělské půdy stavbami průmyslových a skladovacích hal.

V debatě pak prostřednictvím dotazů veřejnosti rozebírali možnosti českých farmářů a zemědělců, dotačních pobídek či dostatečnou kvalifikaci českých politiků, kteří hájí národní zájmy v Evropském parlamentu.

Záznam konference Budoucnost evropského zemědělství 2023 je přístupný online a zhlédnout ho můžete z pohodlí domova na sociální síti Facebook na tomto odkaze: https://fb.watch/oFHQt-wkvp/

Účastníci konference Budoucnost evropského zemědělství 2023 a jejich příspěvky:

MUDr. Ivan David, CSc., poslanec Evropského parlamentu, koordinátor ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., generální ředitel společnosti RABBIT Trhový Štěpánov a.s., člen představenstva Agrární komory ČR – téma: Budoucnost živočišné výroby

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Ph.D., generální ředitelka českého masozávodu SKALIČAN a.s., Česká Skalice, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru – téma: Dosažitelnost potravinové soběstačnosti v zemích EU
Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR – téma: Budoucnost českého zemědělství

Doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., vedoucí oddělení Pedologie a ochrany půdy ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, vysokoškolský pedagog na České zemědělské univerzitě v Praze – téma: Degradace zemědělské půdy a možnosti, jak jí předcházet

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., vědecký ředitel společnosti ENKI, o.p.s. – téma: Úloha vody a vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu

Nikola Zbořilová, poradkyně Evropského parlamentu ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma: Jsou zájmy zemědělců skutečně zastoupeny na úrovni EU?

Gilles Lebreton, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma: Nebezpečí dohod o volném obchodu pro evropské zemědělství

Paola Ghidoni, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma: Obrana tradičních zemědělských produktů proti novým, umělým potravinám

Elena Lizzi, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) – téma: Nové genomické techniky: Rozhodne se Evropská unie pohlédnout do budoucnosti a vyjít vstříc potřebám zemědělců?

Alessandro Panza, poslanec Evropského parlamentu, člen Výboru pro regionální rozvoj (REGI) – téma: Zemědělství v Evropě: Výzva pro hory

Ing. Jan Ulrich, ředitel Zemědělského svazu – téma: Perspektiva evropského zemědělství v kontextu Zelené dohody

Sylvia Limmer, poslankyně Evropského parlamentu, členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) – téma: Z farmy na vidličku: hrozba pro evropské zemědělství

Loïc Saliou, asistent poslankyně Evropského parlamentu Aurélie Beigneux pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)- téma: Zákon o obnově přírody – utopický projekt proti potravinové bezpečnosti

Immanuel De Reuse, člen vlámského parlamentu, Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova, Vlaams Belang (Vlámsko) – téma: Zemědělství ve Vlámsku: Hrozba EU

Samuel H. Clovis, Jr., bývalý hlavní poradce Bílého domu pro Ministerstvo zemědělství Spojených států amerických a doktor veřejné správy – téma: Globální výzva – Světové zajištění potravin v roce 2050