Tvoříme Zlín zná vítěze. Letošní ročník lámal rekordy

Ilustrační foto: město Zlín

ZLÍN – Šestý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Zlín se zapsal do historie. Lidé do projektu zaslali rekordních 56 návrhů, přičemž ty nejúspěšnějších si mezi sebe rozdělí dosud nejvyšší částku, která letos činí 7 milionů korun.

Pracovní skupina složená z pracovníků jednotlivých odborů magistrátu vybrala do závěrečného hlasování 25 projektů. První místo v kategorii Malé projekty získal návrh „Revitalizace mostu na Benešově nábřeží u obchodu“, který obdržel 541 hlasů. Obnova, kterou navrhl Martin Antas, se týká rekonstrukce mostu, jehož současný stav je kvůli graffiti, tagům a špíně esteticky nevyhovující.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

V kategorii Velké projekty zvítězil se 449 hlasy projekt „Rekonstrukce zastávky MHD Slunečná směr z města a její graffiti výzdoba“. Tento návrh předložil Ondřej Kuba s tím, že zanedbaná zastávka na Jižních Svazích by měla projít celkovou rekonstrukcí. Současně navrhl její výzdobu formou umělecké malby graffiti.

O vítězných návrzích rozhodovala veřejnost od 6. do 26. listopadu. „Rekordní zájem obyvatel o letošní ročník projektu Tvoříme Zlín je příjemným překvapením. Svědčí o angažovanosti a kreativitě obyvatel našeho města. Věříme, že vyhodnocené projekty přinesou novou energii do města,“ komentovala výsledky náměstkyně primátora Jana Bazelová, která má projekt v kompetenci.

Celkem 7 milionů na realizaci úspěšných projektů se rozdělí do dvou kategorií. Takzvané malé projekty získají tři miliony, přičemž ná­klady na jeden projekt mohou dosáhnout ma­ximálně 750 tisíc korun včetně DPH. Čtyři miliony se pak přidělí na takzva­né velké projekty, jejichž realizační náklady přesáhnou 750 tisíc korun, ale zároveň ne­překročí částku dva miliony včetně DPH.