Silnice z Bystřice do Hlinska projde opravami, řidiče čeká úplná uzavírka

Ilustrační foto

KROMĚŘÍŽSKO – Silničáři se na jaře pustí do rozsáhlé rekonstrukce úseku silnice II/438 mezi Bystřicí pod Hostýnem a její místní částí Hlinsko pod Hostýnem. Práce na 3,4 kilometrech vozovky budou probíhat až do roku 2026 za úplné uzavírky.

Úsek začíná v extravilánu asi 18 metrů před křižovatkou s účelovou komunikací za Bystřicí pod Hostýnem a končí asi 26 metrů za křižovatku se silnicí III/43816 (směr Rusava) v intravilánu místní části Hlinsko pod Hostýnem. Opravy proběhnou ve 4 fázích.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Úsek Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko

Opravou nejprve projde část v extravilánovém úseku. Na silnici široké 4 metry se obnoví živičné vrstvy, které se navýší o 10 centimetrů. Na zbylé části vozovky a v místech rozšíření silnice bude provedena kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Šířka silnice se sjednotí.

Směrové a výškové vedení silnice se zachová mimo úsek dlouhý 360 metrů, kde dojde ke kompletní přestavbě propustku. Zde se vybuduje provizorní souběžná komunikace pro převedení dopravy během realizace stavby.

Bílavsko, průjezdní úsek

Začátek úseku se nachází na začátku obce Bystřice pod Hostýnem, místní části Bílavsko, v místě svislé dopravní značky „Začátek obce“, konec úseku je na konci místní části Bílavsko, v místě u značky „Konec obce“. Obnoví se zde živičné vrstvy a nahradí se stávající betonová obruba. Šířka silnice se sjednotí na 7 metrů.

Stávající přechod pro chodce, který je nyní nevhodně umístěn v křižovatce, se posune o 60 metrů směrem k Hlinsku pod Hostýnem. Vyřeší se odvodnění vozovky a upraví propustek.

Do práce se pustí i město, které provede připojení místních a účelových komunikací, upraví sjezdy k nemovitostem, předláždí chodníky a zajistí osvětlení přechodu. Z důvodu nově situovaného přechodu pro chodce a zastávky autobusů budou vybudovány nové rampy pro chodce pro vyrovnání výškového rozdílu mezi silnicí a původním chodníkem.

Úsek Bílavsko – Hlinsko pod Hostýnem

Část navazuje na předchozí úsek a končí 43 metrů před připojením pravostranné místní komunikace v Hlinsku pod Hostýnem. Rekonstrukce silnice v šířce 4 metry bude řešena obnovou živičných vrstev s navýšením nivelety až 10 centimetrů. Na zbylé části vozovky a v místech rozšíření silnice se provede kompletní konstrukce vozovky včetně sanace podloží. Šířka silnice se sjednotí na 7 metrů.

Silničáři vybudují levostrannou štětovnicovou zárubní zeď dlouhou 92 metrů. Součástí stavby budou stavební úpravy tří propustků, stavební úprava připojení silnice III/43815 (směr Slavkov u Bystřice pod Hostýnem), stavební úprava sjezdů na přilehlé nemovitosti a odvodnění silničního tělesa pomocí obnovených příkop, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Úsek Hlinsko pod Hostýnem, průjezdní úsek

Práce navážou na předchozí úsek a skončí asi 26 metrů za křižovatkou se silnicí III/43816 (směr Rusava) v intravilánu Hlinska pod Hostýnem. Silnice se zde opraví technologií recyklace konstrukčních vrstev za studena. Stávající oboustrannou betonovou obrubu nahradí nová. Šířka silnice se sjednotí na 7 metrů.

Stávající zpevněná plocha před restaurací „Na Žebračce“ bude od silnice oddělena sníženou obrubou a za ní upravena v nezbytném rozsahu obnovou živičných vrstev pro plynulé napojení na rekonstruovanou silnici II/438. Levostranná nezpevněná plocha naproti restauraci se od silnice oddělí sníženou obrubou a za ní se dosype asfaltovým recyklátem. Součástí stavby bude úprava připojení silnic III/43816 a III/43819, vodorovné a svislé dopravní značení a další související stavební úpravy.

Uzavírky a dopravní omezení

V roce 2024 proběhnou opravy úseku mezi Bystřicí pod Hostýnem a Bílavskem za úplné uzavírky s objízdnou trasou pro vozidla do hmotnosti 7,5 tuny přes Slavkov, Brusné, Chomýž, pro ostatní vozidla přes Dřevohostice, Přerov, Hulín, Holešov. Vozidlům IZS a veřejné linkové dopravě bude umožněn průjezd stavbou s využitím souběžných provizorních komunikací.

Práce vyjdou na 235,606 milionu korun, přičemž 85 procent pokryje evropská dotace. Stavět se začne v březnu 2024 a skončí v září 2026.