Manželství pro všechny nebude. Poslanci přijali kompromisní návrh, který rovná práva nezaručí

Zdroj: Pexels/ cottonbro studio

ČESKO – Lesby a gayové mají v Česku od roku 2006 možnost stvrdit své soužití před zákonem v rámci tzv. registrovaného partnerství. To jim však nezajišťuje zdaleka taková práva, jako mají manželé (a to např. včetně možnosti automaticky dědit po úmrtí protějšku apod.). I proto již poměrně dlouho lesby a gayové usilují o možnost vstoupit do klasického manželství. Právě o tom včera po dlouhých obstrukcích hlasovala Sněmovna. Ještě předtím manželství pro všechny vyslovil svou podporu i prezident Petr Pavel. Sněmovna ale nakonec návrh nepřijala. Co se tedy pro stejnopohlavní páry změní?

Omezená práva

Páry stejného pohlaví budou moci namísto registrovaného partnerství dle návrhu přijatého ve Sněmovně uzavírat partnerství. Dolní komora přidala dvojicím leseb a gayů práva, která jinak plynou jen ze sňatku muže a ženy. Dále omezená zůstanou ale rodičovská práva. Varianta přijatého návrhu neumožňuje společnou adopci dětí a předpokládá, že osvojení potomka (v tomto případě označované jako tzv. přiosvojení) je možné jen tehdy, že jeden/jedna z páru je biologickým otcem/matkou dítěte.

Prostě kompromis

Sama novela měla hned několik variant – pozměňovacích návrhů, kdy každý z nich nějak práva gay/les párů upravoval/oklešťoval. Zatímco v případě přijetí původní novely počítající s tím, že lesby a gayové mohou vstoupit do manželství, by došlo k plnému narovnání práv, druhý z návrhů, tedy ten, který nakonec prošel, užívá pro svazky leseb a gayů označení partnerství a těm, kdo jej uzavřou, nedává možnost adoptovat dětí.  Jedná se tedy o jakýsi kompromis, který byl jediný možný vzhledem k rozprostření názorových stanovisek napříč Sněmovnou. „S poslankyní Válkovu jsme připravili návrh, který je určitým středem. Neumožňujeme adopce komukoliv a kdykoliv, ale každý může přiosvojit dítě druhého partnera,“ shrnul navrhovatel tohoto pozměňovacího návrhu, poslanec Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Faktem přitom je, že ve hře byly ještě návrhy, které práva gay a lesbických párů ještě více omezovaly. Není tedy divu, že podle zákonodárců bylo vlastně schváleno maximum toho, co bylo vzhledem k rozložení politických sil možné.

Zastánci manželství pro všechny se nevzdávají

Samozřejmě, že varianta návrhu, která byla přijata, má k rovnosti hodně daleko. I proto tedy zastánci manželství pro všechny (a to včetně zástupců Pirátů a STAN) hodlají v boji za rovnost vytrvat. I tak ale stávající výsledek považují za velký krok kupředu. „Nevíme, zda je to výhra dostatečná k tomu, abychom slavili, ale je to ohromný posun v tom, jak budou do budoucna vnímána práva stejnopohlavních párů,“ uvedl tak navrhovatel původní novely, poslanec Josef Bernard (STAN). Naopak spokojenost s výsledkem včerejšího jednání vyjádřil na sociální síti X premiér Petr Fiala (ODS). „Rozhodl jsem se podpořit návrh, který zlepšuje postavení stejnopohlavních párů, a to i vůči dětem, které společně vychovávají, a současně zachovává beze změn instituci manželství. Jsem rád, že tento návrh měl podporu většiny Poslanecké sněmovny,“ shrnul.

Nyní ještě přijatý návrh musí schválit Senát a následně podepsat prezident.