EU zvažuje zavedení důchodových povolenek. ČR bude stát v čele

Zdroj: Shutterstock

Evropská unie připravuje nové řešení problému s rostoucím počtem poživatelů starobního důchodu (dále již jen důchodců) a tím souvisejícím růstem výdajů na vyplácení důchodů. Chce jít rozhodně jinou cestou než Švýcarsko, které si nedávno v referendu odsouhlasilo plán na vyplácení 13. důchodu a zároveň odmítlo prodloužení věku odchodu do důchodu. Evropská unie přišla s průlomovým modelem starobních penzí, který bude založen na vydávání tzv. důchodových povolenek. ČR tento nový model samozřejmě plně podpoří a jako první ze všech unijních členů jej implementuje do svého důchodového systému.

Delší život a zlepšující se podmínky

V roce 2023 se muži v ČR průměrně dožili 77 let a ženy dokonce 83 let. Jejich původně plánovaný odchod do důchodu v 65 letech by znamenal, 12 až 18 let pobírání starobního důchodu za nulovou ekonomickou aktivitu. Při současné výši dluhu státního rozpočtu je tato situace dlouhodoběji neúnosná. Na druhé straně se kvalita českého zdravotnictví neustále zlepšuje. Zejména vzrostla výkonnost praktických lékařů, kteří od dob pandemie léčí převážně po telefonu či on-line, čímž vyléčí či ukončí živoření mnohem více pacientů než dříve. Tyto okolnosti dávají pevný základ k úspěšné aplikaci nového důchodového modelu.

Povolenkový model

Evropská unie bude vydávat tzv. důchodové povolenky. Tuto povolenku si bude muset po dosažení určitého věku koupit každý občan. Teprve na jejím základě bude moci v daném věku odejít do důchodu. Povolenky budou mít různé nominální hodnoty, a to v závislosti na věku odchodu do důchodu. Pro odchod do důchodu při dosažení nejnižšího důchodového věku, a to 70 let, bude jejich cena nejvyšší, ve věku 80 let bude o polovinu nižší a při odchodu v 90 letech nebude občan muset za povolenku platit vůbec nic. Ceny povolenek se budou pohybovat řádově na úrovni pouhých několika tisíc Eur.

Neviditelná ruka trhu

S důchodovými povolenkami se bude moci veřejně obchodovat stejně jako s emisními povolenkami. Může se tedy stát, že jejich cena občas vyskočí, a do důchodu odejde jen několik milionářů. Neviditelná ruka trhu bude takto neustále udržovat v aktivitě mozky občanů v předdůchodovém věku, čímž se nadobro vymýtí výskyt Alzheimerovy demence před 90. rokem života. Tímto kvalita života českých důchodců opět vzroste.

Zdroj: Zaručeně aprílová informace. Nezbývá než doufat, že se jednoho dne nepromění v realitu 😊