Vyšetření u lékaře. Kdy je hygiena na škodu a kdy na místě

Zdroj: shutterstock

Před návštěvou lékaře zpravidla většina z nás provede důkladnou očistu svého těla nebo alespoň těch částí, které budou předmětem lékařského vyšetření. Pokud nás tedy trápí bolesti v krku, logicky očekáváme, že lékař projeví zájem o pohled do našich úst a krku. Před návštěvou ordinace si tedy pečlivě vyčistíme zuby a nezřídka použijeme také ústní vodu. Ti obzvláště uvědomělí ještě pro jistotu přidají žvýkačku, aby si zajistili svěží dech. Tato ohleduplnost vůči lékaři je zajisté na místě, nicméně jsou situace, kdy je nejen žádoucí, ale doslova nutné, abychom na základní společenská pravidla hygieny zapomněli. A nejedná se zdaleka jen o naši ústí dutinu.

Odběry mají svá pravidla

K vyšetření zdravotního stavu je často zapotřebí provést odběry tělních tekutin (typicky krve) nebo nejrůznějších produktů našeho těla (moči, stolice, hlenu), případně provést tzv. stěry (např. z krku, mezizubních prostor, konečníku). Všechna tato vyšetření mají určitá pravidla, která je nutné respektovat, aby nedošlo ke zkreslení výsledků. Pacient by měl být o nich předem poučen, avšak realita je jiná. Poučení se mu dostane zpravidla u méně běžných vyšetření, avšak u klasiky se patrně předpokládá, často velmi mylně, že pacient vše ví. Takže se může stát, že výsledky stěrů jsou falešně negativní, tj. odběr neodhalí přítomnost infekce. Kde nejčastěji chybujeme?

Výtěry z krku

Před výtěrem z krku a často i před odběrem sputa (hleny dýchacích cest) by si pacient neměl čistit zuby, vyplachovat ústa ústní vodou nebo jiným dezinfekčním přípravkem.  Minimálně 1 hodinu před odběrem by neměl ani pít, jíst a kouřit.

Odběr slin a stěrů z mezizubních prostor

Tento odběr je zpravidla nutné provádět nalačno nebo nejdříve 2 hodiny po jídle. Před odběrem opět není vhodné vyplachovat ústa ústní vodou nebo jiným dezinfekčním přípravkem a kouřit.

Odběr moči

Často se jedná o odběr tzv. středního proudu moči, tj. začátek močení se směřuje mimo odběrovou nádobku, do ní se zachytí až střední proud moči. Zde však je před odběrem pečlivá hygiena na místě. Aby nedošlo k znehodnocení odebrané moči mikroorganismy (které se mohou velmi rychle pomnožit právě na neočištěných vnějších genitáliích), je nutné omýt si je před odběrem vodou a mýdlem. Odběrová nádobka by měla být samozřejmě sterilní.