Příspěvky na péči vzrostou, ministr Jurečka chce změnit i systém posuzování hendikepů

Zdroj: Pexels/Judita Mikalkevičė

ČESKO – Příspěvek na péči je obecně určen jak těm, kteří tuto péči vyžadují v domácích podmínkách, tak i těm, kteří ji čerpají v příslušných zařízeních. Výše příspěvku se pak liší od přiznaného stupně závislosti, ta je posuzována na stupnici od 1 do 4 (kdy 4 je nejvyšší). Na základě sněmovnou aktuálně schválené novely by pak příspěvky měly v průměru vzrůst o cca 20 %, ovšem míra navýšení se bude lišit právě dle stupně. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přitom avizuje, že by se brzy mohl změnit i celý systém posuzování závislosti.

Příspěvek na péči v číslech

Aktuálně je příspěvek na péči vyplácen ve čtyřech stupních. V případě dospělých do 1. stupně aktuálně spadá více jak 86 tisíc osob a do 4. stupně, který značí stav úplné závislosti, pak 25 tisíc. U dětí jsou počty nižší ve všech stupních, úplná závislost se tedy týká jen necelých pěti tisíc. Státní výdaje na příspěvky na péči v průběhu let rostou. Zatímco v roce 2019 stát na tyto účely vydával necelých 30 mld. Kč, loni to bylo již 37 mld. Kč.

Sněmovna přitom v závěru minulého týdne schválila, že příspěvky porostou. Ne však ve všech stupních závislosti – a v případě těch příspěvků, které budou navýšeny, nebude navíc nárůst shodný. K tomu ještě vznikne příspěvek zcela nový, který bude určen pro podporu osob, které jsou na pomoci závislé nejvíce, ale i přesto zůstávají v domácích podmínkách.

„Nárůst příspěvků se pohybuje mezi 14-40 % a mám velkou radost ze zvýšení příspěvků na péči ve 4. stupni – a především pro ty, co jsou v domácí péči. Podpora péče v domácích podmínkách je pro nás prioritou,“ shrnul tak Jurečka. Těm, kdo pobírají příspěvek v 1. stupni závislosti, pak dávka navýšena nebude vůbec. „Je to 7 miliard korun, což je nejvyšší navýšení, které tu za posledních deset let bylo u příspěvků na péči. Snažili jsme se zkoncentrovat na druhý, třetí a především čtvrtý stupeň,“ dodal Jurečka s tím, že státní rozpočet je omezený, tudíž nebylo možné přidat plošně všem – což by chtěla i opozice. Ministr ale zároveň nevyloučil, že v následujících letech by se jeho postoj mohl změnit.

Podpora domácí péče

Právě významné navýšení příspěvků na péči ve 4. stupni závislosti odpovídá i dalším vládním záměrům více podporovat péči v domácím prostředí – a posunout se také k dalším tématům, jako je otázka osobní asistence. „Nemůžeme skončit jen takto, pracujeme na řešení osobní asistence, abychom lidem, kteří potřebují péči pomáhající osoby 24/7, toto dokázali zajistit. Na tomto dlouho neřešeném problému budeme pracovat až do konce volebního období, aby systém osobní asistence nejpozději v roce 2026 již fungoval.

Změny v posuzování

Jak také zaznělo na tiskové konferenci MPSV, resort již pracuje na změnách způsobu posuzování závislosti. „Ten dnešní způsob je zastaralý, není objektivní, neumí dobře pokrýt hendikepy člověka,“ upřesnil Jurečka s tím, že aktuálně se jedná víceméně o výčtový systém, který nemá detailnější hodnocení z hlediska procent či vah různých potíží. „Jinde to funguje lépe, inspirovali jsme se v zahraničí a pracujeme na tom, abychom systém upravili ve prospěch lidí, kteří potřebují pomoc,“ uzavřel.