Přemnožené nutrie ničí břehy, lidé je ale krmí dál

Ilustrační foto

ZLÍN – Zlín stále bojuje s invazními druhy hlodavců. Snahy vedení města o snížení populace nutrií a potkanů ale narušují lidé, kteří je i přes zákazy neustále krmí.

Podle statistik Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína se populace škůdců neustále zvětšuje, což má negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost obyvatel. Situace je nestálá především ve východní části města, konkrétně v Bartošově čtvrti, kam jezdí strážníci městské policie nejčastěji.

Staňte se členy FB skupiny Život ve Zlínském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Odbor životního prostředí ve spolupráci s městskou policií aktivně provádí odchyt nutrií a likvidaci potkanů už od roku 2008, avšak s omezeným úspěchem. V poslední době se stal hlavním problémem pravidelný přísun potravy, který komplikuje úsilí o kontrolu populace škodlivých druhů,“ řekl náměstek primátora pro oblast životního prostředí a zemědělství Vojtěch Volf.

Zatímco v roce 2022 se podařilo odchytit 34 nutrií, v roce 2023 to bylo pouze 6 zvířat a v roce 2024 žádné. Důvodem je i fakt, že nutrie si hloubí úkryty přímo v březích, což strážníkům stěžuje přístup.

Náměstek Volf zdůraznil, že řešení problému vyžaduje nejen akce ze strany městských orgánů, ale i spolupráci a uvědomění obyvatel. „Osvěta a informovanost veřejnosti o škodlivosti krmení invazivních druhů je klíčová pro zmírnění této situace,“ upozornil Vojtěch Volf. Odbor životního prostředí varuje rovněž před nevhodným krmením vodního ptactva, což má negativní dopad na ekosystém a zdraví ptáků.