Zdravotnictví potřebuje reformu, systému hrozí výhledově kolaps. Ministerstvo chystá změny

Zdroj: Pexels/Pixabay

ČESKO – Resort zdravotnictví v závěru minulého týdne představil rozsáhlou dlouhodobou strategii, která by měla zabránit tomu, aby celý zdravotnický systém postupně začal kolabovat. Jak přitom naznačuje rozsáhlá Strategická analýza potřeb, kterou si ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat, hrozících problémů je celá řada. A závěr? České zdravotnictví se blíží ke stavu, kdy nebude ekonomicky udržitelné. A pokud nepřijde včasný zásah, ve zdravotnictví budou scházet nejen finance, ale také lůžka a personál, který by dokázal poskytovat adekvátní péči.

Varující výhledy

To, kvůli čemu je hojně tematizována nutnost důchodové reformy, v budoucnu dopadne i na sektor zdravotnictví. Česká populace totiž stárne a dle statistiků se jen v průběhu následujících patnácti let zdvojnásobí počet seniorů, kteří obecně čerpají nejvyšší objem lékařské péče. Jak navíc naznačují data, v horizontu jedné dekády se o pětinu zvýší počet diabetiků, přibude o 30 % více pacientů se zhoubnými nádory, výskyt srdečních selhání vzroste o dvě třetiny a také se zdvojnásobí počty pacientů trpících Alzheimerovou chorobou. To vše právě v důsledku stárnutí silných populačních ročníků.

Kromě toho navíc odejdou od důchodu tisíce zdravotních sester. A poměrně reálně hrozí, že za ně nebude náhrada. Právě proto sestavilo ministerstvo zdravotnictví rozsáhlou strategii, která zároveň definuje oblasti, do kterých bude v následujících letech nezbytné masivně investovat. Konkrétně se jedná o vzdělávání zdravotníků, screeningové programy, geriatrickou péči a také transformaci lůžkového fondu.

Jak v dané souvislosti uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), kvůli potenciálnímu zahlcení zdravotnického systému je nezbytně začít systematicky podporovat ambulantní a domácí péči, motivovat mládež ke studiu příslušných oborů a také podporovat elektronizaci resortu. „Musíme reformovat princip zdravotnictví. Převést akutní lůžka na ta následná, připravit se na nové léky a podobně,“ uvedl Válek.

Chybí i lékaři

Kromě komplexních problémů dokument upozorňuje i na to, že některé odbornosti jsou v různých regionech nedostatečně zastoupené. „Klasicky se jedná o pediatrickou péči, oblast praktického lékařství, kde velká část praktiků je již v důchodovém věku. V regionech chybí i internisté, neurologové. Těchto specialistů není dost. S tím, jak budeme stárnout, bude deficitů přibývat,“ objasnil Jakub Hlávka, vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace, s tím, že nelze jen navyšovat kapacitu lékařských fakult. Naopak je nezbytné začít hledat způsoby, jak stávající specialisty využít efektivněji. S tím nakonec souvisí i téma nadužívání lékařské péče. Ošetření této problematiky je však poměrně komplikované. Hrozí totiž, že zavedení jakékoliv metodiky omezování této praxe by negativně mohlo dopadnout na ty nejzranitelnější.

A dál?

Co se tedy týká konkrétních plánů resortu zdravotnictví, ministr Válek chce do roku 2025 zavést objednávání se ke specialistům online, stanovit výkony, po nichž bude do 24 hodin možné odejít z nemocnice domů, a také nastavit novou praxi v realizaci specializovaných zákroků prováděných v centralizovaných zařízeních. Válek chce také navyšovat kompetence nelékařského personálu. Podle opozice však měla vláda všechny tyto své vize představit na počátku volebního období a po dobu jeho trvání plány realizovat. Teď už je prý na cokoliv pozdě.